Są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, iż pozyskał dodatkowe środki finansowe na wypłatę w br. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Nowe Perspektywy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Dotacje skierowane są do osób:

- do 25 roku życia,

- powyżej 50 roku życia,

- długotrwale bezrobotnych,

- niepełnosprawnych.

 

Kompletne wnioski w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej można składać w terminie do końca II kwartału 2011 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 32 / 7533871 lub osobiście pok. nr 203 II piętro

Źródło: www.pup-chrzanow.pl