Nowy kierunek w chrzanowskim PCKU

Małgorzata Bigaj, dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie zamierza we wrześniu uruchomić kształcenie w zawodzie opiekun medyczny.

- W zakładach opiekuńczo-leczniczych, szpitalach, domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej czy hospicjach rośnie zapotrzebowanie na tego typu pracowników – uzasadnia dyrektor Małgorzata Bigaj.

Nowy kierunek w chrzanowskim PCKU

Fot. Małgorzata Bigaj, dyrektor PCKU w Chrzanowie

 

Nauka w szkole policealnej trwa rok (2 semestry). W programie nauczania są takie przedmioty jak: podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii; anatomia, fizjologia i patologia; zdrowie publiczne; opieka nad osobą chorą i niesamodzielną; pracownia zabiegów higienicznych; podstawy prawa i ekonomiki oraz zajęcia praktyczne. Praktyka zawodowa trwa sześć tygodni i dotyczy wyłącznie szkoły policealnej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania zawodu opiekuna medycznego.

Absolwent szkoły kształcącej się w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany m.in. do pomocy osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, podtrzymywaniu jej aktywności społecznej i wykonywania zabiegów higienicznych.

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie oferuje kształcenie w zawodach: