Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Nauczyciele ubiegają się o awans

21 nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych powiatu chrzanowskiego ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego. Komisja złożona m.in. z przedstawiciela kuratorium oświaty i ekspertów z listy ministra właściwego ds. oświaty i wychowania egzaminuje osoby starające się o awans zawodowy od 1 lipca do końca sierpnia.

Nauczyciele ubiegają się o awans

Fot. Komisja egzaminacyjna w składzie: Ewa Baran (ekspert), Dobiesław Derda (ekspert), Ewa Szydłowska-Koryczan (Kuratorium Oświaty w Krakowie), Magdalena Radwan (Starostwo Powiatowe w Chrzanowie) i Renata Bębenek (dyrektor ZSECh w Trzebini)

 

Egzaminy odbywają się w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie. Komisja egzaminacyjna złożona jest z przedstawiciela kuratorium oświaty, dwóch ekspertów z listy właściwego ministra oraz dyrektora szkoły, w której pracuje nauczyciel. Komisji przewodniczy Magdalena Radwan, główny specjalista Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.