Podziękują wolontariuszom

Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

Podziękują wolontariuszom

W Europejskim Roku Wolontariatu Centra Wolontariatu przygotowały dwa konkursy.

 

Barwy wolontariatu

Jest to już jedenasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Konkurs pokaże wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy obecni są niemalże

we wszystkich sferach życia społecznego.

 

Organizacja przyjazna wolontariuszom

Konkurs zorganizowany jest po raz pierwszy. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie pozytywnych przykładów organizacji i instytucji, które na co dzień korzystając z wsparcia

wolontariuszy, nie tylko przestrzegają obowiązujących, ale we współpracy tej idą o wiele dalej. Tworzą przyjazne środowisko pracy dla wolontariuszy, dbają o ich rozwój, właściwą organizację i koordynację pracy, wspierają w codziennej aktywnościach.

Takim placówkom organizatorzy przyznają certyfikat: Organizacji przyjaznej wolontariuszom.

 

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podczas grudniowej Gali Wolontariatu.

Termin nasyłania zgłoszeń w obydwu konkursach upływa 9 września. Zgłoszenia z województwa małopolskiego należy przesyłać na adres mailowy Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie: rcw@bis-krakow.pl.

Organizację konkursów wspierają wybrane placówki Sieci SPLOT, urzędy marszałkowskie województw: mazowieckiego i kujawsko – pomorskiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego, partnerzy lokalni oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Kontakt:

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W KRAKOWIE przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych

Kraków

tel. 12 412-15-24

e-mail: rcw@bis-krakow.pl

www.wolontariat.org.pl/krakow

Formularz zgłoszeniowy