Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Podziękują wolontariuszom

Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

Podziękują wolontariuszom

W Europejskim Roku Wolontariatu Centra Wolontariatu przygotowały dwa konkursy.

 

Barwy wolontariatu

Jest to już jedenasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Konkurs pokaże wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy obecni są niemalże

we wszystkich sferach życia społecznego.

 

Organizacja przyjazna wolontariuszom

Konkurs zorganizowany jest po raz pierwszy. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie pozytywnych przykładów organizacji i instytucji, które na co dzień korzystając z wsparcia

wolontariuszy, nie tylko przestrzegają obowiązujących, ale we współpracy tej idą o wiele dalej. Tworzą przyjazne środowisko pracy dla wolontariuszy, dbają o ich rozwój, właściwą organizację i koordynację pracy, wspierają w codziennej aktywnościach.

Takim placówkom organizatorzy przyznają certyfikat: Organizacji przyjaznej wolontariuszom.

 

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podczas grudniowej Gali Wolontariatu.

Termin nasyłania zgłoszeń w obydwu konkursach upływa 9 września. Zgłoszenia z województwa małopolskiego należy przesyłać na adres mailowy Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie: rcw@bis-krakow.pl.

Organizację konkursów wspierają wybrane placówki Sieci SPLOT, urzędy marszałkowskie województw: mazowieckiego i kujawsko – pomorskiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego, partnerzy lokalni oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Kontakt:

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W KRAKOWIE przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych

Kraków

tel. 12 412-15-24

e-mail: rcw@bis-krakow.pl

www.wolontariat.org.pl/krakow

Formularz zgłoszeniowy