Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

W Warszawie spotkają się przedstawiciele Wojewódzkich i Miejskich Rad Działalności Pożytku Publicznego

RDPP zaprasza przedstawicieli Wojewódzkich i Miejskich Rad Działalności Pożytku Publicznego na spotkanie zaplanowane na 15 września w Warszawie. Odbędzie się  ono w trakcie Tygodnia Obywatelskiego zorganizowanego w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

W Warszawie spotkają się przedstawiciele Wojewódzkich i Miejskich Rad Działalności Pożytku Publicznego

Celem spotkania będzie m.in. wymiana doświadczeń, uzyskanie informacji na temat respektowania praw lokalnych Rad, a także zbudowanie procesu konsultacji pomiędzy RDPP (organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego) a lokalnymi RDPP.

 

Co, gdzie, kiedy?

 

Miejsce: Warszawa
Termin: 15 września  

Organizator: Rada Działalności Pożytku Publicznego, Departament Pożytku Publicznego MPiPS, Anna Moskwa
Adres: ul. Nowogrodzka, 00-513 Warszawa
Kontakt: Anna Moskwa tel.: 22 693 45 20, e-mail: moskwa.anna@mpips.gov.pl