Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki dla profesjonalistów i amatorów

 Z inicjatywy Stowarzyszenia Unia Kultur w Chrzanowie ogłoszono VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Malowane słowem i sercem”. Mogą w nim uczestniczyć profesjonaliści i amatorzy.

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki dla profesjonalistów i amatorów

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w trzech egzemplarzach:

  • zestawu do pięciu wierszy
  • prozy (opowiadanie, nowela, esej, fragment dziennika lub pamiętnika – do 10 stron)
  • tekstu piosenki (do 3)

Tematyka  prac jest dowolna. Prace opatrzone godłem wraz z dołączoną kopertą z nazwiskiem, (wiekiem w przypadku młodocianych), adresem i telefonem autora należy nadsyłać do 15 października 2011 roku na adres:

Stowarzyszenie Unia Kultur

32-500 Chrzanów, ul. Niepodległości 2/11

tel. 32 623 66 80

Prace oceniać będzie profesjonalne jury.
Przewiduje się nagrody i wyróżnienia  w każdej kategorii, ponadto nagrody specjalne za:

  • utwór o tematyce związanej z przenikaniem  różnych kultur
  • najlepszy utwór młodego poety (do 18 lat)

Uwaga!

Autor może nadesłać tylko jeden zestaw tekstów w danej kategorii.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec października 2011 roku. Najlepsze utwory będą publikowane w  mediach, na stronach internetowych oraz w pokonkursowym almanachu. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania tekstów.

 Konkurs literacki  poszerza się o część plastyczną - osobno dla dorosłych, osobno dla młodzieży od 16 do 18 lat. Obowiązuje w konkursie od 3 do 5 prac na kartonie lub grubym papierze formatu A 4, A3 lub A2. Technika dowolna, preferowana: tempera, gwasz, akwarela, grafika, akryl.


Prace plastyczne należy składać w tubach lub teczkach pocztą lub osobiście d15.10.2011 r. O oprawę zadba organizator konkursu.