VII Ogólnopolski Konkurs Literacki dla profesjonalistów i amatorów

 Z inicjatywy Stowarzyszenia Unia Kultur w Chrzanowie ogłoszono VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Malowane słowem i sercem”. Mogą w nim uczestniczyć profesjonaliści i amatorzy.

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki dla profesjonalistów i amatorów

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w trzech egzemplarzach:

  • zestawu do pięciu wierszy
  • prozy (opowiadanie, nowela, esej, fragment dziennika lub pamiętnika – do 10 stron)
  • tekstu piosenki (do 3)

Tematyka  prac jest dowolna. Prace opatrzone godłem wraz z dołączoną kopertą z nazwiskiem, (wiekiem w przypadku młodocianych), adresem i telefonem autora należy nadsyłać do 15 października 2011 roku na adres:

Stowarzyszenie Unia Kultur

32-500 Chrzanów, ul. Niepodległości 2/11

tel. 32 623 66 80

Prace oceniać będzie profesjonalne jury.
Przewiduje się nagrody i wyróżnienia  w każdej kategorii, ponadto nagrody specjalne za:

  • utwór o tematyce związanej z przenikaniem  różnych kultur
  • najlepszy utwór młodego poety (do 18 lat)

Uwaga!

Autor może nadesłać tylko jeden zestaw tekstów w danej kategorii.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec października 2011 roku. Najlepsze utwory będą publikowane w  mediach, na stronach internetowych oraz w pokonkursowym almanachu. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania tekstów.

 Konkurs literacki  poszerza się o część plastyczną - osobno dla dorosłych, osobno dla młodzieży od 16 do 18 lat. Obowiązuje w konkursie od 3 do 5 prac na kartonie lub grubym papierze formatu A 4, A3 lub A2. Technika dowolna, preferowana: tempera, gwasz, akwarela, grafika, akryl.


Prace plastyczne należy składać w tubach lub teczkach pocztą lub osobiście d15.10.2011 r. O oprawę zadba organizator konkursu.