Ulica Paderewskiego w Dulowej otwarta

W środę 10 sierpnia przywrócono ruch na ul. Paderewskiego w Dulowej na odcinku od skrzyżowania z  DK 79 – ul. Krakowską do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Spacerową.

Ulica Paderewskiego w Dulowej otwarta

Zamknięcie ul. Paderewskiego było związane z przebudową ciągu dróg powiatowych nr 1049K i 1052K w gminie Trzebinia. Prace wykonuje firma DROBET Sp. z o.o. z Woli Filipowskiej. Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie.