Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie powiadamia:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie

                            KOMUNIKAT   NR  2/ 2011                  

                                                

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie działając w oparciu o:

 

-  art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.),

-  art. 34d ust. 5 oraz art. 34e ust. 1 ustawy z dnia 04 marca 2010r. o zmianie ustawy Prawo wodne (Dz.U. Nr 44, poz. 253)

powiadamia, że:

 

na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań wody, przeprowadzonych na zlecenie organizatorów niżej wymienionych obiektów oraz wyników kontroli terenowych wydano następujące oceny jakości wody:

jakość wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli: „Chechło” i „Balaton” w Trzebini,  „Kozibród” w Czyżówce oraz „Skowronek” w Alwerni jest przydatna do kąpieli gdyż spełnia kryteria określone w zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 kwietnia 2011r. w spr. prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. Nr 86, poz. 478).

 

Miejsca przeznaczone do kąpieli winny być oznakowane tablicami informacyjnymi o treści zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. Nr 91,  poz. 527).

 

Treść niniejszego komunikatu może ulec zmianie w zależności od wyników nadzoru wewnętrznego              organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli i nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie.