VI Dożynki Powiatowe – podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania za poprowadzenie i  koncelebrację Mszy Świętej Dziękczynnej, obecność na Dożynkach oraz Słowo Boże Księdzu Dziekanowi Powiatu Chrzanowskiego Romanowi Sławeńskiemu, Proboszczowi Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie Stanisławowi Makowskiemu oraz przybyłemu duchowieństwu.

VI Dożynki Powiatowe – podziękowania

 


Projekt Powiatu Chrzanowskiego pn. „VI Dożynki Powiatowe jako wyraz kultywowania lokalnej tradycji na terenie Powiatu Chrzanowskiego” został dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania  413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie małych projektów.

 

 

Szczególne podziękowania należą się Organizatorom VI Dożynek Powiatowych za ogrom pracy, poświęcony czas, zaangażowanie oraz serce włożone w pielęgnowanie tradycji.

Dlatego też serdecznie dziękujemy: gospodarzom tegorocznych Dożynek Burmistrzowi Miasta Chrzanowa – Panu Ryszardowi Kosowskiemu oraz Sołtysowi Płazy – Panu Leszkowi Kowalskiemu wraz z Radą Sołecką, Pani Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie Filia w Płazie Jolancie Mazgaj wraz z pracownikiem Panią Moniką Adamczyk oraz Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie – (siedziba główna) Lucynie Kumali, Panu Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Janowi Smółce wraz z pracownikami, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Płazie Dorocie Smolik wraz z pracownikami, Pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Płazie Ewie Kędziora wraz z pracownikami, Pani Prezes Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego – Jadwidze Pietrzyk, Panu Prezesowi Klubu Sportowego TEMPO PŁAZA Janowi Głowni oraz  Panu Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Rafałowi Niteckiemu, Panu Burmistrzowi Libiąża – Jackowi Latko oraz  pracownikom Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego w Libiążu, Panu Burmistrzowi Trzebini – Stanisławowi Szczurkowi oraz pracownikom Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą, Panu Dyrektorowi  Trzebińskiego Centrum Kultury – Januszowi Szczęśniakowi  oraz pracownikom, Panu Wójtowi Babic- Radosławowi Warzesze oraz pracownikom Zespołu ds. Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy w Babicach oraz Pani Dyrektor Gminnego  Ośrodkowi Kultury i Sportu w Babicach – Marzenie Pierzchale - Dudek, Panu Burmistrzowi Alwerni – Janowi Rychlikowi oraz pracownikom, Panu Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury
w Alwerni – Władysławowi Tomczykowi oraz pracownikom, Kołom Gospodyń Wiejskich  z całego powiatu chrzanowskiego oraz  wszystkim mieszkańcom Płazy i okolic zaangażowanym w  przedsięwzięcie, Panu Zbigniewowi Mazurowi – Dyrektorowi Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie, Pani Agnieszce Oczkowskiej reprezentującej Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Panu Wiesławowi Ciuła – Dyrygentowi chóru „Laudate Dominum” oraz chórzystom, Panu Markowi Bębenkowi – Komendantowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, Panu Wiesławowi Grelakowi - Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazie oraz pracownikom,  Panu Andrzejowi Gołasowi - Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach. Panu Filipowi Kostrzewińskiemu  - Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie za zapewnienie opieki medyczna podczas niniejszej imprezy.

Dodatkowo pragniemy podziękować, Starościnie VI Dożynek Powiatowych Pani Józefie Tekielak oraz Staroście VI Dożynek Powiatowych Panu Jackowi Chrząścikowi, a także Pani Kazimierze Żmudzińskiej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Płazie i Pani Sabinie Fołta - Niedzielczyk  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie za współpracę w ramach VI Dożynek Powiatowych. 

Gorące podziękowania za prowadzenie VI Dożynek Powiatowych i konferansjerkę należą się: Pani Natalii Głowni oraz Panu Dawidowi Borodawko – młodzieży z Sołectwa Płaza oraz Panu Bronisławowi Gawłowi Prezesowi Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów RELAX w Płazie wraz z członkami za poprowadzenie obrzędu dożynkowego oraz poczęstunek Ziemniakami po Cabańsku. Za przygotowanie scenografii serdecznie dziękujemy Pani Barbarze Starostce-Baryckiej.

Za przygotowanie przepysznych potraw, wypieków, wieńców dożynkowych, kłosów do odznaczenia gości oraz występów artystycznych dziękujemy wszystkim Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Chrzanowskiego zaangażowanym w tegoroczne Dożynki, a w szczególności:

Zespołowi „Płazianki” reprezentującemu Gminę Chrzanów,

Zespołowi „Babicanki” reprezentującemu Gminę Babice, Zespołowi „Karniowianie” reprezentującemu Gminę Trzebinia,

Zespołowi „Macierzanki” reprezentującemu Gminę Libiąż,

Zespołowi „Mirowianie” reprezentującemu gminę Alwernia.

Za dary ołtarza serdecznie dziękujemy: Pani Sabinie Różak z Alwerni, Paniom Małgorzacie i Jolancie Fiba z Poręby Żegoty, Reprezentacji Koła Pszczelarzy z Libiąża, Alwerni i Trzebini oraz Szkółce Roślin Ozdobnych „BIO OGRODY”.

Podziękowania kierujemy również do Wystawców za współpracę oraz zaangażowanie w tak ważne dla Powiatu przedsięwzięcie.


 Dlatego też serdecznie dziękujemy:

 • Państwu: Zofii  i Edwardowi  Góreckim  z Poręby Żegoty – Pracownia Rzeźby Ręcznej oraz Galeria Drzewiej „ Ginące Zawody”

 

 • Pani Sabinie Różak  z Alwerni -  Szydełkowanie

 

 • Pani Lucynie  Szwajdych z Mirowa -  Szydełkowanie   

 

 • Pani Małgorzacie Fiba  z  Poręby Żegoty – Szydełkowanie

 

 • Pani Jolancie  Fiba  z  Poręby Żegoty – Szydełkowanie

 

 • Państwu Halinie i Janowi Pater  z Podłęża - Gospodarstwo Agroturystyczne

 

 • Pani Magdalenie Skóra z Jelenia– Malarstwo

 

 • Panu Jerzemu  Skóra z Jelenia – Rzeźba artystyczna

 

 • Panu Marcinowi Biłek z Wadowic– Pszczelarstwo

 

 • Panu Jackowi Chrząścikowi z Płazy  - Pasieka „Kamionka”

 

 • Radzie Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Chrzanowie

 

 •  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

 •  Domowi  Pomocy Społecznej w Płazie

 

 • Kołu Pszczelarzy z Trzebini

 

 • Kołu Pszczelarzy z  Alwerni
 • Panu Władysławowi Kamusińskiemu Przewodniczącemu Komisji Kultury Okręgowej Rady Łowieckiej w Krakowie

 

 • Kołu  Łowieckiemu « DIANA « z Chrzanowa, Kołu Łowieckiemu « LEŚNIK «  z Alwerni oraz  Kołu Łowieckiemu «  DANIEL » z Libiąża

 

 • Regionalnemu Stowarzyszeniu Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie

 

 • Bankowi Spółdzielczemu w Chrzanowie

 

 • Wydzialowi Sportu, Turytyki i Spraw Społecznych Urzędu  Miasta w Trzebini

 

 • Szkółce  Roślin Ozdobnych „BIO OGRODY”

 

 • Fundacji im. Brata Alberta  -  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebini

 

 • Małopolskiemu Uniwersytetowi  dla dzieci.

 

 

Za objęcie patronatem medialnym VI Dożynek Powiatowych dziękujemy  TVP 3 Kraków, Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, „Dziennikowi Polskiemu”, „ Gazecie Krakowskiej” oraz Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej.

 

Za prace w komisji oceniającej konkurs na najsmaczniejsze ziemniaki po cabańsku dziękujemy: Radiu Kraków, "Gazecie Krakowskiej", "Dziennikowi Polskiemu", Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej "Przełom" oraz Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej.

 

 

 

 Serdecznie dziękujemy również sponsorom:

 

 • Firmie CYBERNET Pana Michała Kasperczyk
 • STACJI  BENZYNOWEJ  LIPOWIEC Państwa Krystyny i Stanisława Kopiejka
 • PIEKARNI Państwa Elżbiety i Edwarda Kołodziejczyk
 • Państwu  Marii i  Janowi Bachowskim
 • Firmie  HANDREM Pana Wiesława Słowik
 • Firmie PLASTMAR Pana Mariusza  Głownia
 • Małopolskiej  Izbie Rolniczej z Krakowa
 • Drukarni SUBFORNA z Chrzanowa
 • Delikatesom Państwa Iwony i Lucjana Kopacz
 • Firmie Happy Shark Pani Bożeny Ogińskiej
 • Restauracji „Stare Mury” z Chrzanowa

 

Pragniemy także podziękować wszystkim, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość VI Dożynek Powiatowych.

 

 

 

Zarząd Powiatu w Chrzanowie oraz Pracownicy Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.