Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Starosta chrzanowski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Chrzanowie.

Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

-        dane osoby zgłaszanej wraz z telefonem kontaktowym,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady i przetwarzaniu danych osobowych,

-        opinię organizacji lub organu o kandydacie.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na Dziennik Podawczy w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Powołanie przez starostę chrzanowskiego członków powiatowej rady nastąpi w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów: 08.09.2011r. - 22.09.2011r. w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.