Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Starosta chrzanowski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Chrzanowie.

Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

-        dane osoby zgłaszanej wraz z telefonem kontaktowym,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady i przetwarzaniu danych osobowych,

-        opinię organizacji lub organu o kandydacie.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na Dziennik Podawczy w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Powołanie przez starostę chrzanowskiego członków powiatowej rady nastąpi w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów: 08.09.2011r. - 22.09.2011r. w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.