Szukaj pracy w Banku

Od października mieszkańcy gmin Alwernia i Trzebinia będą mogli poszukiwać etatu za pośrednictwem Banków Pracy. Zlokalizowane w centrach miast punkty będą pośredniczyć w wymianie informacji o ofertach pomiędzy pracodawcami, a bezrobotnymi. Działalność Banków Pracy będzie finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szukaj pracy w Banku

Projekt zakłada, że w każdym z Banków zatrudnionych zostanie po dwóch animatorów pracy, odpowiedzialnych za pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy. Jeden z animatorów będzie kontaktował się z lokalnymi pracodawcami. Podczas spotkań z przedsiębiorcami z ziemi chrzanowskiej pozyskiwać będzie oferty pracy i stażu dla bezrobotnych aktywizujących się za pośrednictwem Banku. Rolą animatora będzie również promowanie usług i instrumentów rynku pracy. Drugi animator w Banku Pracy odpowiedzialny będzie za kontakty z osobami bezrobotnymi. W zakres jego zadań wejdzie między innymi: badanie poziomu motywacji do podjęcia pracy osoby bezrobotnej, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, a także informowanie o usługach Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie i aktualnych ofertach pracy. W uzasadnionych przypadkach animatorzy będą mogli współuczestniczyć w pierwszym spotkaniu pracodawcy i kandydata do pracy

Projekt współfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.3 rozpoczyna się w październiku. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie pozyskał na ten cel 100 tys. zł. Realizacja projektu jest możliwa również dzięki życzliwości i wsparciu władz gminnych Trzebini i Alwerni.

Źródło: www. pup-chrzanow.pl