PUP doceniony za zorganizowanie spotkania dla bezrobotnych po 50-tce

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie otrzymał dyplom za aktywne propagowanie postawy otwartej na rozwój. Słowa uznania dla działalności promującej uczenie się przez całe życie podpisali Stanisław Kracik - wojewoda małopolski i Marek Sowa - marszałek województwa. PUP od trzech lat jest członkiem Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego.

PUP doceniony za zorganizowanie spotkania dla bezrobotnych po 50-tce

Partnerstwo zrzesza 95 instytucji, zdecydowanych promować kształcenie ustawiczne oraz koordynować politykę uczenia się przez całe życie w Małopolsce. Chrzanowski urząd jest jednym z członków założycieli Partnerstwa, którego głównym celem jest zapewnienie kompetentnych kadr dla konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Małopolski oraz stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczących się przez całe życie mieszkańców regionu.

W czerwcu 2011 roku w ramach tej inicjatywy PUP był organizatorem „Małopolskiego Dnia Uczenia się przez Całe Życie". Włączył się w tę inicjatywę organizując spotkanie „Edukacja przez całe życie - uczenie się łączy pokolenia". Uczestnikami spotkania były osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, które wysłuchały prezentacji doradcy zawodowego na temat korzyści wynikających z nauki oraz poznały ofertę chrzanowskiego Uniwersytetu III Wieku. Usłyszały także o projektach, ukierunkowanych na rozwój zawodowy dla osób, które przekroczyły już pięćdziesiąty rok życia. Dowiedziały się również, że kształcenie nie musi kojarzyć się tylko z obowiązkiem szkolnym lecz jest okazją do pogłębienia zainteresowań, a z nauki można tak naprawdę czerpać przyjemność.
Więcej informacji na temat działań Partnerstwa można znaleźć na stronie: http://www.pociagdokariery.pl

Źródło: www.pup-chrzanow.pl