Czternaste miejsce na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej

18 września przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Kwaczale  odbyło się uroczyste poświęcenie kolejnego punktu Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej.

 Czternaste miejsce na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej

Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie mszą św., której przewodniczył ks. prałat Stefan Misiniec - obecny proboszcz rzymskokatolickiej parafii Prepozytury Najświętszego Salwatora
w Krakowie.

Po nabożeństwie wierni uczestniczyli w procesji wokół kościoła, a na zakończenie świątecznego dnia nastąpiło poświęcenie już czternastego punktu na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej.  

Kolejny obelisk z pamiątkową tablicą zawiera tym razem następujący przekaz dla wiernych:

 „ Musicie być mocni mocą nadziei,

która przynosi radość życia…

Musicie być mocni mocą miłości,

która jest potężniejsza niż śmierć...”

Jan Paweł II, homilia 10. VI. 1979 r.

 

Kardynał Karol Wojtyła odwiedził Kwaczałę 20 kwietnia 1975 roku.

To już czternaste z dwudziestu ośmiu  miejsc składających się na Szlak i tym samym ostatnie  w tym roku.