Forum Rynku Wewnętrznego w Krakowie

Zapraszamy na Forum Rynku Wewnętrznego Single Market Forum  (SIMFO) 3–4 października w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupnicza 33 w Krakowie.

Forum Rynku Wewnętrznego w Krakowie

Celem SIMFO jest wsparcie i rozwój jednolitego rynku poprzez wzrost świadomości przedsiębiorców i obywateli w kwestii dostępnych im praw i możliwości. Podczas dwóch dni Forum jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusjach panelowych, spotkaniach i warsztatach na temat problematyki wspólnego rynku (szczegółowy opis wszystkich warsztatów znajduje się na stronie internetowej  http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/smf_workshops_pl.htm). Otwarcie Forum poprzedzi impreza informacyjno-promocyjna pod nazwą Jarmark Rynku Wewnętrznego, która rozpocznie się na Rynku Głównym w Krakowie 2 października.

Podsumowaniem SIMFO w Krakowie będzie tzw. Deklaracja Krakowska, która zawierać będzie zobowiązanie do podejmowania konkretnych działań dotyczących wykorzystywania możliwości i dalszego rozwoju rynku wewnętrznego.

 

 

Udział w SIMFO jest bezpłatny!

Rejestracja poprzez stronę internetową: http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm