Spotkanie członków zespołów interdyscyplinarnych

28 września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie zorganizowało spotkanie konsultacyjne z przewodniczącymi gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz ich członkami.

Spotkanie członków zespołów interdyscyplinarnych

W posiedzeniu uczestniczyły Katarzyna Wojtanowicz  i Małgorzata Szczygieł z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, które przedstawiły wyniki badań „Przemoc w opinii Małopolan” ze szczególnym uwzględnieniem problemu przemocy występującego w naszym regionie.

- Uczestnicy zapoznali się również z działalnością najlepiej ocenionej koalicji „Przeciw Przemocy"  funkcjonującej w  Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach – mówi Anna Nalepa-Jaśko z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

Jego działalność zaprezentował Ireneusz Barański, a Aleksandra Zelek przybliżyła działalność nagrodzonego najlepszego zespołu interdyscyplinarnego  funkcjonującego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach.