Trzebiński ekonomik ma 50 lat

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji, uczniowie oraz absolwenci, byli pracownicy i sympatycy szkoły przybyli tłumnie na uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia powstania Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.

- To piękny, jubileuszowy rok, w którym obchodzimy 100-lecie I LO w Chrzanowie, 50-lecie ZSECh w Trzebini i 20-lecie II LO w Chrzanowie – mówi starosta Adam Potocki

Trzebiński ekonomik ma 50 lat

Fot. Polonez w wykonaniu uczniów ZSECh w Trzebini

 

Akademia jubileuszowa odbyła się 3 października w Domu Kultury „Sokół” w Trzebini.

- Dziękuję dyrektorom szkoły, nauczycielom i wychowawcom za 50 lat ciężkiej pracy i za oddanie się służbie innym. To wy kształtowaliście serca i umysły młodych ludzi – podkreślił Aleksander Palczewski, małopolski kurator oświaty.

Pracę w trzebińskim ekonomiku ciepło wspominali byli dyrektorzy tej szkoły i nauczyciele.

- Gdy 28 lat temu przyjęto mnie do pracy, pomyślałem sobie, że dobrze byłoby tam pracować do emerytury. Życie jednak zweryfikowało moje plany. Zmieniłem pracę, ale o wspaniałych kolegach i koleżankach z ekonomika nigdy nie zapomniałem – przyznał Andrzej Miranowicz, dyrektor Trzebińskiego Centrum Administracyjnego.    

- W ekonomiku poznałam fantastycznych ludzi. I tu zostało moje serce – dodała Małgorzata Bigaj, była dyrektorka ZSECh.  

 

Historia szkoły

1958 – Miejska Rada Narodowa w Trzebini wydaje decyzję o przekazaniu budynku hotelowego przy ul. Krakowskiej na cele szkolne

1961 – otwarcie technikum ekonomicznego

1962 – otwarcie zasadniczej szkoły zawodowej dla pracujących

1966 – otwarcie technikum chemicznego

1972 – nadanie nazwy Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

1976 – powstanie liceum zawodowego kształcącego w zawodzie sprzedawca-magazynier

1999 – Rada Powiatu Chrzanowskiego podejmuje uchwałę w sprawie włączenia w strukturę ZSECh Policealnego Studium Zawodowego w Młoszowej

2000- otwarcie zaocznego policealnego studium dla dorosłych

2011 – oddanie do użytku nowego sali gimnastycznej