Animatorzy z Banków Pracy pomogą bezrobotnym z gmin Alwernia i Trzebinia

Szukasz pracy? Potrzebujesz wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia? Od 1 października 2011 roku do marca 2012 roku mieszkańcy gmin Alwernia i Trzebinia mogą poszukiwać etatu za pośrednictwem Banków Pracy. Zlokalizowane w centrach miast punkty będą pośredniczyć w wymianie informacji o ofertach pomiędzy pracodawcami a bezrobotnymi.

Animatorzy z Banków Pracy pomogą bezrobotnym z gmin Alwernia i Trzebinia

Bank Pracy w Trzebini. Na zdjęciu amimatorki: Joanna Pitala i Katarzyna Furtak. Fot. Marek Oratowski.

 

Działalność Banków Pracy jest finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.3. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie pozyskał na ten cel 100 tys. zł. Realizacja projektu jest możliwa również dzięki życzliwości i wsparciu władz gminnych Trzebini i Alwerni.

- Projekt adresujemy do osób bezrobotnych, które z różnych względów mają trudności z dojazdem do chrzanowskiej siedziby urzędu pracy – podkreśla Barbara Babijczuk, dyrektor PUP w Chrzanowie.

- Celem projektu jest poprawa dostępności do usług aktywizacyjnych, podniesienie zdolności do zatrudnienia wśród minimum 100 bezrobotnych z gminy Alwernia  i minimum 150 osób z gminy Trzebinia. Stawiamy także na poprawę relacji pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami a osobami bezrobotnymi – wyjaśnia Lidia Góralewicz z Powiatowego Urzędu Pracy.

Banki oferują świadczenie usług doradczych, upowszechnianie informacji o ofercie urzędu pracy, wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej oraz upowszechnianie ofert pracy i ofert stażowych.

W Bankach Pracy pracuje po dwóch animatorów: wewnętrzny (pomoże w sporządzaniu listów motywacyjnych, CV i przygotuje do rozmowy kwalifikacyjnej, a w uzasadnionych przypadkach może współuczestniczyć w pierwszym spotkaniu pracodawcy i kandydata do pracy) i zewnętrzny (spotka się pracodawcami, których poinformuje o usługach PUP, zdobywaniu ofert pracy i ofert stażowych, będzie mógł także proponować pracodawcy zatrudnienie osób, które poszukiwały pracy za pośrednictwem Banku Pracy).

 

Banki Pracy zlokalizowane są w budynku Urzędu Miasta w Trzebini (Rynek 18, I piętro, pok. 5 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) i budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni (ul. Gęsikowskiego 7, III piętro, pok. 321 w poniedziałki w godz. 7-16, od wtorku do czwartku w godz. 7-15, w piątki w godz. 7-14).