Szukaj pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Doświadczyłeś przemocy? Masz prawo szukać pomocy. Zgłoś się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, gdzie możesz liczyć na anonimowość i dyskrecję.

Szukaj pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Od 4 października w powiecie chrzanowskim działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Udziela pomocy ofiarom przemocy w rodzinie przez zapewnienie wsparcia, doradztwa i schronienia w znajdującym się w placówce hotelu dla dziewięciu osób. Pomoc psychologiczna z zakresu interwencji kryzysowej w OIK świadczona jest bezpłatnie. Ośrodek jest czynny całodobowo.

- Osoby trafiające do nas będą kierowane do ośrodka między innymi przez pracowników socjalnych, kuratorów, policję i sąd – mówi Joanna Stecz, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny,  w którym mieści się OIK.

OIK świadczy pomoc wszystkim osobom, rodzinom, dzieciom, które znalazły się w sytuacji trudnej, kryzysowej. Pracownicy udzielają wsparcia i poradnictwa terapeutycznego, psychologicznego, pedagogicznego i z zakresu pracy socjalnej.

- Ze względu na specyfikę pracy zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin, gdyż profesjonalna pomoc osobom w kryzysie wymaga interdyscyplinarnego podejścia – wyjaśnia dyrektor Joanna Stecz.

W ośrodku pracuje kilkanaście osób zatrudnionych na ośmiu etatach.

OIK oferuje konsultacje psychologiczne, poradnictwo socjalne, konsultacje wychowawcze, psychoterapię kryzysową, grupę wsparcia dla kobiet doznających przemocy domowej oraz grupę dla dzieci z rodzin doświadczających przemocy.

Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać:

- osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym

- osoby doświadczające przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i innej

- osoby po próbach samobójczych i ich rodziny

- ofiary gwałtów, wypadków, katastrof

- osoby przeżywające trudności małżeńskie

- osoby przeciążone psychicznie, żyjące w stanie przewlekłego stresu

- osoby przeżywające utratę bliskiej osoby lub żyjące w zagrożeniu jej odejściem

- rodzice doświadczający trudności wychowawczych

- osoby przeżywające gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utrata pracy, zagrożenie ciężką chorobą, przejście na emeryturę, odejście dzieci z domu)

- dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zagrożone prostytucją

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. M. Skłodowskiej-Curie 10

32-500 Chrzanów

tel. 32 646 71 85 lub 662 33 63 08

 

Czy wiesz, że…

Najczęstsze obszary kryzysu dotyczą przemocy domowej, śmierci bliskiej osoby, myśli lub zachowań samobójczych, ciężkiej choroby, kataklizmów, katastrof, kryzysów małżeńskich i rodzinnych.