Starosta Adam Potocki słuchaczem chrzanowskiego UTW

Jesteście najlepsi w Małopolsce - mówił do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie  prof. UP dr hab. Roman Malarz, prorektor ds. studenckich i współpracy z oświatą podczas uroczystej inauguracji UTW w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Starosta Adam Potocki słuchaczem chrzanowskiego UTW

Fot. Starosta Adam Potocki otrzymał z rąk prof. UP dr hab. Romana Malarza, prorektora ds. studenckich i współpracy z oświatą legitymację słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

Słuchacze UTW spotkali się 6 października w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Studentom pierwszego roku rozdano indeksy, a potem wysłuchano wykładu prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. "Blaski i cienie komunikacji społecznej'. 

 - Cieszę się, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie działa tak prężnie i że skupia tylu słuchaczy. Teraz jestem członkiem Stowarzyszenia UTW, ale kiedyś dołączę do was jako student - przyznał starosta Adam Potocki.

Chwilę później starosta odebrał z rąk prof. UP dr hab. Romana Malarza, prorektora ds. studenckich i współpracy z oświatą symboliczną legitymację słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Powiat jest członkiem wspierającym Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku.