Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski do urzędu pracy o dofinansowanie

Zachęcamy osoby niepełnosprawne oraz pracodawców zainteresowanych naszym wsparciem do składania wniosków o dofinansowanie – mówi Agnieszka Wasiczek z Centrum Aktywizacji Zawodowej chrzanowskiego urzędu pracy.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski do urzędu pracy o dofinansowanie

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, iż posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na:

  • podjęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu,
  • refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej.

 

Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania w ramach programów, prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy i na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną w roku 2011. Regulamin oraz obowiązujące druki wniosków są zamieszczone na stronie internetowej PUP pod adresem www.pup-chrzanow.pl w zakładce „Niepełnosprawni – dokumenty do pobrania”.

 

Kontakt

Tel. 32 753 38 71 lub osobiście pok. 203 (II piętro) – Centrum Aktywizacji Zawodowej, Referat Rynku Pracy.