UWAGA! - zamknięcie ul. Łokietka w Karniowicach oraz ul. Paderewskiego w Dulowej

Zamknięcie odcinka DP 1049K - ul. Łokietka w Karniowicach  od skrzyżowania z ul. Św. Floriana do skrzyżowania z ul. Ostra Góra w Psarach oraz ul. Paderewskiego w Dulowej - od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 –ul. Krakowska do skrzyżowania z ul. Spacerową w Dulowej

UWAGA! - zamknięcie ul. Łokietka w Karniowicach oraz ul. Paderewskiego w Dulowej

W związku z rozpoczęciem robót bitumicznych w ramach zadania pn. „Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 1049K i 1052K przebiegających na terenie Gminy Trzebinia” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH  2008 - 2011" Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że w dniach 17 - 21.10.2011 roku zostanie zamknięty odcinek DP nr 1049K – ul. Łokietka w Karniowicach od skrzyżowania z ul. Św. Floriana do skrzyżowania z ul. Ostra Góra w Psarach.

Od Psar objazd prowadzony będzie ul. Ostra Góra, DK nr 791 (poprzez Myślachowice, Trzebinię), DW nr 79 (poprzez Młoszową) i ul. Paderewskiego w Dulowej.

 

W dalszej kolejności w dniach  24 - 28.10.2011 roku nastąpi zamknięcie odcinka DP nr 1049K – ul. Paderewskiego w Dulowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 – ul. Krakowska do skrzyżowania z ul. Spacerową w Dulowej.


Zamknięcie drogi nie dotyczy dojazdu do posesji oraz służb ratunkowych i porządkowych. Dojazd do posesji może być niemożliwy tylko w trakcie układania masy bitumicznej na danym odcinku.