Jak zaplanować karierę

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zorganizował konferencję dla blisko 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego. Spotkanie odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który w tym roku przebiega pod hasłem „Poradnictwo kariery dla każdego ucznia".

Jak zaplanować karierę

Fot. Test predyspozycji zawodowych

 

Podczas konferencji, która odbyła się 18 października w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie doradcy zawodowi wyjaśnili czym są predyspozycje zawodowe, radzili jak dobrze zaplanować karierę i opowiadali o zawodach przyszłości.

Na spotkanie zaproszono także przedstawicieli kilku zawodów. Wśród nich byli: Marcelina Matusiak (fizjoterapeuta), Renata Noga (inżynier budownictwa) oraz Joanna Kumala i Marcin Góra (ratownicy medyczni). 

Młodzież miała okazję wypełnić test predyspozycji zawodowych.

W ramach OTK odbędą się również warsztaty grupowe poświęcone metodzie rekrutacji Assessment Centre. Zajęcia zaplanowano na 20 października w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Słowackiego 8 w Chrzanowie.  

 

 

Czy wiesz, że…

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Wzmocnienia świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.

Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku.

Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery można realizować każdą ideę, każdy pomysł, każde działanie na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego, m.in. mogą to być:

  • działania centralne (m.in. ogólnopolskie konferencje, internetowe webinaria i wykłady czy też targi, konkursy),
  • działania regionalne i lokalne, związane z popularyzowaniem orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. W ramach działań regionalnych mogą to być m.in. konferencje, seminaria, spotkania z doradcami zawodowymi, pracodawcami, targi edukacyjne i zawodowe, prezentacje filmów i materiałów dydaktycznych, treningi, warsztaty, festyny kariery, dni otwarte w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach karier oraz w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy.

Naszym zamiarem jest włączenie do współpracy przy organizowaniu OTK bardzo szerokiego grona członków i sympatyków Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, pasjonatów i wolontariuszy oraz aktywne zaangażowanie prasy i mediów.

W ramach działań promocyjnych przewidujemy kampanię informacyjną propagującą ideę świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej, skierowaną do podmiotów wspierających i organizujących działania (pisma, ulotki, plakaty, broszury), informacje na stronach WWW SDSiZ RP, partnerów merytorycznych i organizacyjnych przedsięwzięcia.

Biuro OTK, zlokalizowane w Warszawie, oraz strona internetowa OTK – www.tydzienkariery.pl – pełnią funkcje koordynacyjno-informacyjne.

Podmiotom (osobom), które zamierzają prowadzić działania i przedsięwzięcia w ramach OTK oraz zgłoszą swój akces, umożliwiamy dostęp do pakietów bezpłatnych materiałów promocyjnych i metodycznych.

Za szczególną aktywność i nowatorstwo zaprezentowane podczas OTK przewidujemy nagrody. Organizatorzy imprez i aktywni uczestnicy otrzymają pisemne podziękowanie i potwierdzenie czynnego udziału w projekcie oraz raporty z działań będą zaprezentowane na stronach internetowych OTK i SDSiZ.

Źródło: http://2011.tydzienkariery.pl/