Nagroda dla Teatru Ludowego Tradycja z Okleśnej

Teatr Ludowy Tradycja z Okleśnej zdobył Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXVIII Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie (woj. lubelskie) za spektakl „Kręć się wrzeciono”.

Nagroda dla Teatru Ludowego Tradycja z Okleśnej

Fot. Zespół Ludowy Tradycja

 

W sejmiku uczestniczyło 12 zespołów z całego kraju, wyłonionych w eliminacjach wojewódzkich. Rada Artystyczna sejmiku pracowała pod przewodnictwem prof. Lecha Śliwnika.

Autorem scenariusza „Kręć się wrzeciono” jest Zbigniew Klatka, szef Tradycji, który napisał go w 2002 roku. Przedstawienie wyreżyserował Marcin Kobierski, autor i reżyser z Teatru Bagatela w Krakowie.    

Spektakl pokazuje kampanię wyborczą w krzywym zwierciadle. Iskrzy humorem. Nie brakuje w nim ciętych uwag, metafor i ironii. W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano: „Za znakomite wpisanie się w najwyższy poziom polskiego kabaretu”.

 W przedstawieniu bierze udział cały zespół Teatru Ludowego Tradycja.

- Na początku grudnia spektakl będzie można zobaczyć w Nowym Sączu, gdzie rozpoczyna się realizacja projektu Talia Korrzenie, zakładającego współpracę wyróżniających się zespołów amatorskich z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie – zapowiada Zbigniew Klatka.

 

Czy wiesz, że…

Sejmik to prezentacja przedstawień teatralnych, wspaniała oferta kulturalna – poznanie tradycji i obrzędów z różnych regionów Polski. W ciągu całego roku odbywają się Regionalne Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych: Tarnogród /woj. lubelskie/ - 28-30 stycznia 2011  ,  Ożarów  k. Wielunia / woj. Łódzkie / - 25-26 czerwca 2011r.,  Kaczory / woj. wielkopolskie / - 19 czerwca 2011r. , Stoczek Łukowski / woj. lubelskie / - 18 -19 czerwca 2011r., Bukowina Tatrzańska / woj. małopolskie/ - 2-3 lipca 2011r.  Każdy rejon może zgłosić 2-3 zespoły dowolnej formy.
Koniec sejmikowego  sezonu to „zlot”  zespołów, wybranych 14 –15 zespołów / 200 – 300 wykonawców/  spośród  najlepszych na XXVIII Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej  w Tarnogrodzie dniach 14– 16 października 2011 r. (…)

Źródło: http://pl2011.eu