Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chrzanowskiego

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zawiadamia,  iż przystąpił do opracowania projektu dokumentu „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chrzanowskiego” na lata 2011 -2014 – z perspektywą do roku 2018.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chrzanowskiego

W związku z powyższym informujemy, iż przedmiotowy dokument od dnia 27 października  będzie dostępny na stronie internetowej starostwa www.powiat-chrzanowski.pl (w zakładce Wydziały).

Ponadto istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w budynku    przy ul. Mjr Grzybowskiego 7a ( siedziba Wydziału Ochrony Środowiska) pok. nr 3,

Uwagi i wnioski, które będą pomocne przy tworzeniu przedmiotowego dokumentu, można będzie wnosić do dnia 16 listopada 2011r.


Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chrzanowskiego