Dr Armand Cholewka w PCKU

29 października o godz. 11 w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Focha 3 w Chrzanowie odbędzie się kolejne spotkanie studentów Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Wykład „Co nas ziębi, a co grzeje, czyli temperatura naszego ciała” wygłosi dr Armand Cholewka z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dr Armand Cholewka w PCKU

- Tematem wykładu będą przemiany termiczne w ciele człowieka. Słuchacze Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci dowiedzą się, które części naszego ciała są najbardziej wrażliwe na utratę ciepła i  będą mieli okazję zobaczyć, w pokazie kamer termowizyjnych,  jak wygląda rozkład temperatur w ciele człowieka – informuje Jolanta Różowska, prezes Fundacji MUdD.

Dr Cholewka należy do grona ekspertów powołanych przez Ministerstwo Zdrowia do wypracowania standardów kształcenia studentów studiów medycznych. Na swojej macierzystej uczelni prowadzi wykłady, laboratoria i ćwiczenia z zakresu fizyki medycznej.