Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

W dniach 11-25 października 2010r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Podczas konsultacji do projektu Programu nie wpłynęły żadne propozycje zmian. Również Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie, która na posiedzeniu w dniu 19 października 2011r. konsultowała Program, wydała opinię pozytywną.


Projekt Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012" po ostatecznych zmianach i zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego został skierowany pod obrady Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego i będzie podlegał procedowaniu na listopadowej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego.