Trzy gwiazdki dla Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Wygiełzowie

Po raz kolejny Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Wygiełzowie było poddane procedurze kategoryzacji.

Trzy gwiazdki dla Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Wygiełzowie

Fot. Wręczenie certyfikatów w Karczmie Rzym w Suchej Beskidzkiej

 

Kategoryzacja punktów IT stanowi podstawowy element wymagany przez Polską Organizację Turystyczną. Jednocześnie nadanie kategorii punktowi IT świadczy o standardzie usług, które turysta może w nim otrzymać.

27 października 2010 roku Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Wygiełzowie uzyskało dwie gwiazdki Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Tegoroczne rozdanie certyfikatów miało miejsce 16 listopada w „Karczmie Rzym” w Suchej Beskidzkiej.

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Wygiełzowie otrzymało  certyfikat i wyróżnienie w formie trzech gwiazdek Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Uroczystego otwarcia gali dokonał prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Leszek Zegzda, następnie gości przywitał Tadeusz Gancarz Starosta Suski.

Historię 300 lat istnienia „Karczmy Rzym” opowiedział właściciel i gospodarz
w osobie Pana Twardowskiego, w której to Adam Mickiewicz umieścił akcję ballady „Pani Twardowska”.

Uroczystość uświetnił występ Kapeli Domu Pracy Twórczej „Artchata” oraz pokaz mody Larysy Anety Knap - Atelier Modowe & Pracownia Krawiectwa Artystycznego „Folk Design” z Nowego Targu.

Tego wieczoru Certyfikat Punktów i Centrów Informacji Turystycznej Małopolski odebrało 20 przedstawicieli, w tym powiat chrzanowski.

Certyfikat Regionalnych Karczm Małopolski otrzymały 42 karczmy. Wśród grona wyróżnionych znalazł się również reprezentant powiatu chrzanowskiego „Karczma Zagroda” z Wygiełzowa.

Certyfikaty wręczali: Leszek Zegza - prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Elżbieta Kantor - dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

 

SYSTEM  KATEGORYZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

System kategoryzacyjny Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej jest bardzo zbliżony do założeń Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. W obu przypadkach występują identyczne kategorie: jedna gwiazdka, dwie gwiazdki, trzy gwiazdki oraz najwyższa cztery gwiazdki. Aby otrzymać certyfikat każde biuro IT jest zobligowane spełnić ścisłe kryteria. Należą do nich m.in.: lokalizacja (np. centrum miasta, ciąg komunikacyjny, atrakcja turystyczna, port lotniczy lub morski itd.)., dostępność dla niepełnosprawnych, oznakowanie dojazdu (np. dowolna forma oznakowania „i", stały napis nad wejściem, podświetlany kaseton, oznakowanie dojazdu do centrum), dni i godziny pracy( w sezonie turystycznym oraz poza sezonem), układ pomieszczeń (samodzielne stanowiska z dostępem do internetu, w tym dla osób niepełnosprawnych, samodzielne stanowiska pracy, magazyn, pokój socjalny, obszar samoobsługi, pokoje pracy dla personelu itd.), stanowiska pracy (np. wyposażenie w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci Internet itd.), wyposażenie biura IT wewnętrzne i zewnętrzne (np. parking, sprzęt biurowy, przechowalnia bagażu, poczekalnia, WC, biblioteczka turystyczna, samoobsługowy system informacyjny), witryna/gablota (np. mapy turystyczne na zewnątrz i wewnątrz, informacje o miejscach noclegowych, monitor
z informacjami turystycznymi), infokiosk, materiały promocyjne (np. o najbliższej okolicy, regionie i Polsce, w tym w określonych językach obcych), znajomość języków obcych (podstawowa, średnia, zaawansowana, biegła) i wykształcenie informatorów, zakres udzielanych informacji, sprzedaż pamiątek i publikacji, sprzedaż usług przewodnickich, dodatkowe funkcje oprócz udzielania informacji i sprzedaży usług, dostępność przez własne serwisy internetowe, własne inicjatywy ( np. działania edukacyjne, marketingowe i inne).