Zdzisław Wołos Zasłużonym dla Powiatu Chrzanowskiego

Nagradzamy dzisiaj Pana Prezesa Zdzisława Wołosa. Bankiera, który wbrew zasadom ekonomii, pozwolił sobie na to, by społeczność ziemi chrzanowskiej zaciągnęła u niego bezzwrotny dług wdzięczności - mówił w laudacji na cześć Zdzisława Wołosa, który otrzymał tytuł "Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego" Jerzy Kasprzyk, prezes LGD.

Zdzisław Wołos Zasłużonym dla Powiatu Chrzanowskiego

Fot. Zdzisław Wołos, starosta Adam Potocki i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego Tadeusz Szybalski

 

Zdzisław Wołos, wieloletni prezes Banku Spółdzielczego w Chrzanowie, dołączył do grona wyróżnionych: Stefana Rożnawskiego, śp. ks. Stanisława Fijałka, Andrzeja Grabowskiego, Ś.P Leona Pytlika, Józefa Domagały, Piotra Ruska, dr hab. Jana Kozuba, Jerzego Styczyńskiego, Ewy Potockiej, Alicji Molendy i Lucyny Szubel. Tytuł "Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego" przyznano 30 listopada podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego. Posiedzenie uświetnił występ Teatru Tradycja z Okleśnej.

- Życie zawodowe i społeczne Pana Prezesa Zdzisława Wołosa niemalże przez cały czas związane jest z Chrzanowem. Instytucja, z którą najbardziej jest kojarzony to Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, którego prezesem jest łącznie ponad 30 lat.  Dzięki pracy na tym stanowisku dał się poznać nie tylko jako znakomity menadżer i świetny bankowiec, ale jako człowiek zatroskany o rozwój naszej Małej Ojczyzny - powiedział Jerzy Kasprzyk, prezes Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze".

Zdzisław Wołos mówił ze wzruszeniem: - To wyróżnienie spadło na mnie jak grom z jasnego nieba. Nigdy nie przypuszczałem, że moja codzienna praca zostanie tak doceniona.

 

 

 

Zdzisław Wołos - laudacja (Jerzy Kasprzyk)

„Życie tym różni się od bankowości, że zna długi, które spłaca się zadłużeniem u innych” – pisał znany polski pisarz Andrzej Sapkowski. Wiedział co pisze, gdyż z wykształcenia jest ekonomistą. Okazuje się, że przykładów na potwierdzenie tej prawdy nie musimy daleko szukać. Nagradzamy dzisiaj Pana Prezesa Zdzisława Wołosa. Bankiera, który wbrew zasadom ekonomii, pozwolił sobie na to, by społeczność ziemi chrzanowskiej zaciągnęła u niego bezzwrotny dług wdzięczności.

Życie zawodowe i społeczne Pana Prezesa Zdzisława Wołosa niemalże przez cały czas związane jest z Chrzanowem. Instytucja, z którą najbardziej jest kojarzony to Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, którego prezesem jest łącznie ponad 30 lat.  Dzięki pracy na tym stanowisku dał się poznać nie tylko jako znakomity menadżer i świetny bankowiec, ale jako człowiek zatroskany o rozwój naszej Małej Ojczyzny.

Dość wspomnieć słowa Pana Prezesa, który przyjmując od Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa nagrodę dla „Banku Przyjaznego Przedsiębiorcom” stwierdził iż: „jesteśmy postrzegani jako ci, którzy wspomagają lokalnych przedsiębiorców. I tej polityki nie zmieniliśmy nawet mimo kryzysu”. 

Myślę, że przyznanie tytułu „Zasłużonego dla Powiatu Chrzanowskiego” jest nagrodą właśnie za to, że Pan Prezes swej polityki nie zmienia od lat, mimo tego że zmieniają się różnorakie uwarunkowania zewnętrzne. Jej wytyczne są jasne i wiążą się z zatroskaniem o jakość życia mieszkańców ziemi chrzanowskiej.

Paleta odznaczeń jaką poszczycić się może Pan Prezes jest tak bogata, że nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić. Najważniejsze z nich to Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Dalej cała gama wyróżnień, odznaczeń i dyplomów w uznaniu zasług na rzecz rozwoju: bakowości, honorowego krwiodawstwa, pożarnictwa, spółdzielczości bankowej, przedsiębiorczości, sportu, kultury, szkolnictwa, harcerstwa, organizacji kombatanckich, szeroko rozumianego rozwoju regionu oraz  wsparcia organizacji pozarządowych.

Mam nadzieję, że tytuł „Zasłużonego dla Powiatu Chrzanowskiego” będzie podsumowaniem tego całego bogactwa wszelkiej aktywności. Niech tytuł stanie się także nagrodą za to, że Pan Prezes jest zawsze, wszystkim po ludzku jest życzliwy. Szeroko otwarte drzwi jego gabinetu, poświęcony czas i dobre słowo, to wartości, który nie da się nagrodzić żadnym medalem, czy odznaczeniem. 

Zatem, chciałbym w imieniu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” pogratulować Panu Prezesowi Zdzisławowi Wołosowi przyznania tytułu „Zasłużonego dla Powiatu Chrzanowskiego”. Niech wyróżnienie to będzie wyrazem naszego szacunku dla Pana zaangażowania w pracę zawodową i społeczną na rzecz rozwoju ziemi chrzanowskiej. Nagroda ta nie spłaci wprawdzie naszego długu wdzięczności. Życzymy jednak, by życie jeszcze przez wiele lat nagradzało Pana odsetkami ludzkiej życzliwości.

 

Jerzy Kasprzyk - Lokalna Grupa Działania Partnerstwo na Jurze