II Konwent Przewodniczących Rad Powiatów w Chrzanowie

15 grudnia o godz. 11 w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbędzie się II posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego.

II Konwent Przewodniczących Rad Powiatów w Chrzanowie

Tematyka Konwentu:

- Zasady funkcjonowania ratownictwa medycznego - przedstawi Małgorzata Lechowicz, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

- Prezentacja Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - przedstawi Ewa Potocka, dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie