Chrzanowski szpital ma nowe lądowisko

Budowa lądowiska dla śmigłowców, remont estakady i głównego wejścia, doposażenie SOR – to tylko niektóre z inwestycji zrealizowanych w 2011 roku w chrzanowskim szpitalu.

Chrzanowski szpital ma nowe lądowisko

Fot. 12 grudnia poświęcono nowe lądowisko przy Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

 

W Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie wyremontowano drogę dojazdową do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, doposażono SOR w nową aparaturę medyczną, wybudowano nowe lądowisko dla helikopterów, zmodernizowano główne wejście do lecznicy (włącznie z budową nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych), chodniki wokół budynku wyłożono kostką brukową, część ogrodu przyszpitalnego wydzielono dla pacjentów oddziału psychiatrycznego i postawiono nowe ogrodzenie wokół obiektu.

- Na inwestycje przeznaczyliśmy w 2011 roku 4,4 mln zł łącznie, z czego 2,5 mln zł otrzymaliśmy z Unii Europejskiej – podkreśla Ewa Potocka, dyrektor chrzanowskiego szpitala.

Dodaje, że to nie jedyne duże pieniądze na inwestycje w ostatnim czasie. Tylko w ubiegłym roku 10 mln zł kosztowała modernizacja bloku operacyjnego, na którego remont pieniądze dała UE oraz chrzanowskie starostwo (2 mln zł) i szpital (2 mln zł).

- Realizacja tych wielomilionowych inwestycji jest skutkiem mądrego zarządzania placówką – mówi starosta Adam Potocki, a poseł RP Tadeusz Arkit dodaje:

- Chrzanowski szpital jest wyjątkowy, bo znakomicie radzi sobie samodzielnie i cały czas się rozwija.

 

 

INWESTYCJE 2011 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego

Remont drogi dojazdowej i doposażenie SOR – 2.715.361,52 zł (w tym środki unijne – 1.980.495,61 zł, środki własne – 734.865,91 zł)

Budowa lądowiska dla śmigłowców – 688.709,58 zł (w tym środki unijne – 525.780,21 zł, środki własne – 162.929,37 zł)

Modernizacja głównego wejścia do szpitala – 333.291,86 zł

Wykonanie wydzielonej części parkowej przeznaczonej na cele terapeutyczno-rekreacyjne dla pacjentów oddziału psychiatrycznego – 42.910,00 zł

Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego szpitala – 46.756,00 zł

Ulepszenie środka trwałego (parkingi i chodniki) poprzez rozbudowę i przebudowę o nowe chodniki i zabezpieczenia – 62.990,00 zł

Przebudowa wejścia do pawilonu H wraz z traktami komunikacyjnymi – 55.857,00 zł

Wykonanie 6 miejsc zabudowanych postojowych (garaży) dla karetek Pogotowia Ratunkowego pod estakadą (pawilon C) – 388.005,15 zł

Przebudowa oświetlenia oraz podjazdu pawilonu C – 58.500,00 zł

RAZEM – 4.392.381,11 zł

W tym

środki unijne – 2.506.275,82 zł

Środki własne: 1.886.105,29 zł

 

W TYM DOPOSAŻENIE SOR

Asortyment

Aparat RTG przyłóżkowy, aparat do znieczulenia, kardiomonitor, ssak elektryczny, aparat do ogrzewania pacjentów, analizator parametrów krytycznych, laryngofiberoskop, respirator transportowy, respirator stacjonarny, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych, pompa infuzyjna, deska ortopedyczna, pediatryczny zestaw unieruchamiający, ssak przenośny, laryngoskop dziecięcy, prowadnica do intubacji, łóżka specjalistyczne, defibrylator

Razem: 838.754,32 zł

 

 

Czy wiesz, że…

W najbliższych dniach Szpital Powiatowy w Chrzanowie otrzyma nowy ambulans marki Mercedes Benz Sprinter. Koszt karetki wynosi 160.453,50 zł. Kwota dofinansowania przez wojewodę – 125.644,50 zł. Kwota dofinansowania przez chrzanowskie starostwo – 34.809 zł.