Weź udział w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło III edycję konkursu EUROLIDER. Konkurs ma na celu wyróżnienie osób, które poprzez swoje zaangażowanie, kreatywność i ciężką pracę zmieniają na lepsze otaczającą  nas rzeczywistość, przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich. 

Weź udział w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Do Konkursu mogą być zgłaszane osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektu/projektów służących lokalnej społeczności i rozwojowi lokalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. zawarto umowę o ich dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 albo Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG bądź Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).

Kandydata do konkursu mogą zgłosić wspólnie minimum 2 osoby fizyczne lub 2 instytucje/organizacje za pośrednictwem swoich przedstawicieli/pracowników.

Z nową edycją konkursu wiążą się dwie zmiany:

1.       Wprowadzenie podziału na dwie kategorie, w których mogą być zgłaszani Kandydaci, tj.

·         pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (jst),

·         osoby niebędące pracownikami  jst, w tym  przedstawiciele organizacji pozarządowych, których działalność wpisuje się w cele konkursu.

2.       Nowa formuła nagradzania, tj.:

·         laureaci konkursu wskazani przez Kapitułę otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł.

·         laureaci wybrani przez Euroliderów poprzednich edycji konkursu oraz laureat internautów otrzymają nagrody rzeczowe o wartości do 3 000 zł.


Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, sposób dokonywania zgłoszeń  i wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo pod adresem
www.eurolider.gov.pl.