III Zjazd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chrzanowie

Podczas zjazdu podsumowano działalność zarządu minionej kadencji 2006–2011, przeprowadzono wybory nowego składu zarządu i określono kierunki działania struktur OSP w powiecie chrzanowskim na lata 2011-2016.

III Zjazd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chrzanowie

Fot. Zjazd odbył się w MOKSiR w Chrzanowie, fot. Wojciech Rapka 

 

Zjazd był okazją do podsumowania działalności Zarządu minionej kadencji 2006–2011, przeprowadzenia wyborów nowego składu zarządu, a także określenia kierunków działania struktur OSP w Powiecie Chrzanowskim na lata 2011-2016. W czasie zjazdu szczegółowo podsumowano działalność organizacji OSP w okresie ostatnich pięciu lat na terenie powiatu chrzanowskiego, działalność szkoleniową, operacyjną i finansową. Ustępujący Zarząd Oddziału Powiatowego OSP wyraził swoje podziękowanie w stosunku do Państwowej Straży Pożarnej, samorządowych władz powiatowych i gminnych za zaangażowanie, wspomaganie i szkolenie wolontariuszy struktur OSP.

 

Skład nowego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chrzanowie

Prezes                                     - Zbigniew DUDA

Wiceprezes                              - Jacek LATKO

Wiceprezes                              - Wiesław DOMIN

Wiceprezes                              - Marek BĘBENEK

Sekretarz                                 - Marcin BOLEK

Skarbnik                                  - Ryszard NOWAKOWSKI

Członek prezydium                   - Adam POTOCKI

Członek zarządu                       - Jacek WOCH

Członek zarządu                       - Zdzisław ŚCIGAJ

Członek zarządu                      - Tomasz TYBOROWSKI

Członek zarządu                      - Grzegorz MICHALCZYK

Członek zarządu                      - Winicjusz JARCZYK

Członek zarządu                      - Jan ZEMIREK

Członek zarządu                      - Krzysztof PIERZCHAŁA

Członek zarządu                      - Stefan ADAMOWSKI

Tekst i zdjęcia: Wojciech Rapka