Ogłoszenie

W związku z Zarządzeniem Starosty Chrzanowskiego Nr 135/2011 z dnia 17 listopada 2011 informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów na członków w Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celu jej uzupełnienia przez działające na terenie Powiatu Chrzanowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (po jednym przedstawicielu).

Ogłoszenie

Zgłoszenie powinno zawierać:

-    dane osoby zgłaszanej,

-    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady,

-    opinię organizacji lub organu o kandydacie.

 

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać w terminie 21 dni od dnia ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego tj. od 5 do 27 grudnia 2011r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2.