Wysokie miejsca chrzanowskich strażaków na III Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników

W Kopalni Soli w Wieliczce odbył się III Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników.

Wysokie miejsca chrzanowskich strażaków na III Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników

Fot. Wojciech Rapka

 

Zadaniem trzyosobowych zespołów strażaków, reprezentujących jednostki organizacyjne PSP oraz OSP, było pokonanie w pełnym wyposażeniu (ubrania specjalne, hełmy, aparaty powietrzne) 110 metrów po schodach. Głębokość 110 metrów to różnica poziomów szybu im. Daniłowicza Kopalni Soli. Czynnikiem decydującym o zajętym miejscu był czas mierzony od startu do przekroczenia linii mety przez ostatniego ratownika trzyosobowego zespołu. W tym roku była to trzecia edycja turnieju, który cieszy się wielką popularnością. W poprzedniej edycji wzięło udziału aż 80 drużyn z całego kraju oraz zagranicy. Zawody zostały rozegrane w czterech kategoriach: ogólnej, strażaków PSP, strażaków OSP oraz funkcjonariuszy innych formacji ratowniczych. Powiat Chrzanowski był reprezentowany przez Komendę Powiatową PSP w Chrzanowie w składzie: kpt. Dominik Prażuch, mł.kpt. Mariusz Lackosz, mł.asp. Michał Jeleń; Ochotniczą Straż Pożarną w Brodłach (drużyna męska i kobieca) oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Grojcu (drużyna męska i olbojów). Strażacy PSP zajęli 4. miejsce z czasem 5 minut i 14 sekund. Ogromnym zaskoczeniem było zajęcie 1. miejsca przez drużynę kobiecą z OSP Brodła. 110 metrów kobiety pokonały w czasie 8 minut i 50 sekund.

st. kpt. Wojciech Rapka