Radni głosowali za uchwałą budżetową na 2012 rok

28 grudnia Rada Powiatu Chrzanowskiego przegłosowała uchwałę budżetową na 2012 rok. Od głosu wstrzymało się czterech członków klubu radnych PiS.

Jak podkreśla starosta Adam Potocki, budżet powiatu na 2012 rok będzie pierwszym od wielu lat budżetem z nadwyżką.  

Radni głosowali za uchwałą budżetową na 2012 rok

Fot. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu chrzanowskiego na 2012 rok 

 

- Samorząd powiatowy w okresie niestabilności finansowej podjął decyzję o rozważnym i bezpiecznym budżecie, którym chcielibyśmy spłacać zaciągnięte kredyty – mówi starosta. 

Przyszłoroczny budżet powiatu chrzanowskiego opiewa na kwotę 80.957.949 zł. Z wydatków bieżących najwięcej, bo 29.972.671 zł (czyli 38,37 proc.) zostanie przeznaczone na oświatę i wychowanie. Nieco mniej, bo 11.152.215 zł (14,28 proc.) będzie przekazane na pomoc społeczną, 10.850.606 zł (13,89 proc.) na administrację publiczną, a 5.532.940 zł na transport i łączność , co stanowi 7,08 proc. wydatków bieżących.

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 78.105.579 zł (96,48 proc. całego budżetu). Przyszłoroczne wydatki majątkowe natomiast wyniosą 2.852.370 zł (3,52 proc. budżetu ogółem).

 

Fot. Sesja budżetowa odbyła się 28 grudnia w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie

 

2011 rok   

Dochody 88.379.778 zł

Wydatki 95.772.794 zł, w tym wydatki bieżące 78.486.295 zł, wydatki majątkowe  17.286.499 zł

Deficyt – 7.393.016 zł

 

2012 rok

Dochody 81.386.949 zł

Wydatki 80.957.949 zł, w tym wydatki bieżące 78.105.579 zł, wydatki majątkowe 2.852.370 zł

Nadwyżka 429.000 zł