Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 22 grudnia 2011r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania pn. Prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2014 r. środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Chrzanowskiego, wyłoniony został podmiot, któremu zlecone zostanie w/w zadanie na podstawie umowy.

OGŁOSZENIE

Podmiotem tym jest FUNDACJA VIRIBUS UNITIS – POŁĄCZONYMI SIŁAMI z siedzibą w Babicach.

 

Dotacja na w/w zadanie określona w budżecie powiatu na rok 2012 r. wyniesie 273.900,00 zł (w przypadku 25 osób). Ostateczna wysokość środków uzależniona jest od dotacji Wojewody Małopolskiego i może ulec zmianie w ciągu roku.