OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 22 grudnia 2011r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania pn. Prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2014 r. środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Chrzanowskiego, wyłoniony został podmiot, któremu zlecone zostanie w/w zadanie na podstawie umowy.

OGŁOSZENIE

Podmiotem tym jest FUNDACJA VIRIBUS UNITIS – POŁĄCZONYMI SIŁAMI z siedzibą w Babicach.

 

Dotacja na w/w zadanie określona w budżecie powiatu na rok 2012 r. wyniesie 273.900,00 zł (w przypadku 25 osób). Ostateczna wysokość środków uzależniona jest od dotacji Wojewody Małopolskiego i może ulec zmianie w ciągu roku.