Zaloguj się w systemie powiadamiania SISMS

Samorządowy informator sms-owy działa od maja 2010 roku. Powiat chrzanowski jest pierwszym w Polsce, który uruchomił system powiadamiania SISMS polegający na przekazywaniu mieszkańcom komunikatów na temat zagrożeń bezpieczeństwa zbiorowego takich jak: powodzie, wichury lub pożary oraz innych informacji istotnych dla lokalnej społeczności.

Zaloguj się w systemie powiadamiania SISMS

Fot. Zbigniew Adamczyk, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 

Komunikaty są przekazywane w formie wiadomości sms do wszystkich zainteresowanych.

Od maja 2010 roku w systemie SiSMS zarejestrowało się łącznie 2.553 osób, w tym 222 osoby z gminy Alwernia, 186 osób z gminy Babice, 1.293 osoby z gminy Chrzanów, 285 osób z gminy Libiąż i 567 osób z gminy Trzebinia.

Do 31 grudnia 2011 roku przesłano 40 wiadomości (43.822 sms-y).

- Wiadomości dotyczyły między innymi ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych, alarmów przeciwpowodziowych, awarii, utrudnień komunikacyjnych, funkcjonowania urzędów, zaginionych osób i informacji na temat uruchomienia syren alarmowych - mówi Zbigniew Adamczyk, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

 

Rejestracja w systemie odbywa się poprzez wysyłanie wiadomości sms  na numer 661 000 112 o treści:

Tak.kch01 – dla gminy Alwernia

Tak.kch02 – dla gminy Babice

Tak.kch03 – dla gminy Libiąż

Tak.kch05 – dla gminy Trzebinia

Opłata za wysłanie sms jest zgodna z planem taryfowym danego operatora. Rejestracja jest jednorazowa. Użytkownik systemu nie ponosi kosztów za otrzymywane wiadomości.