Zaproszenie na szkolenie

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie zapraszają do udziału w szkoleniu pt.: Model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - jak budować dobre relacje pomiędzy sektorami?

Zaproszenie  na szkolenie

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 30 stycznia 2012 r. w godz. 9,00 – 15,30

Adres: Budynek Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, Duża Sala Konferencyjna II piętro

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Chrzanowskiego na szkolenie dotyczące modelu współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym. Do udziału szczególnie zachęcamy osoby, które zainteresowane są szerszym włączaniem się w różne formy współpracy, które chcą wzmocnić swoje kompetencje w tym obszarze. Szkolenie jest okazją do spotkania, a także przestrzenią do refleksji nad tym jak wzmacniać i ulepszać system współpracy między organizacjami a samorządem.

 

W programie szkolenia:

- zasady, które powinny obowiązywać organizacje pozarządowe i samorząd oraz co oznacza stosowanie tych zasad w praktyce;

- „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, który jest efektem prac wielu partnerów z sektora samorządowego, pozarządowego i akademickiego, w tym Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT;

praktyczne rozwiązania proponowane w modelu możliwym do wdrożenia.

 

Model  kompleksowo porządkuje współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi w trzech płaszczyznach:

-  tworzenia polityk publicznych - tj. włączania organizacji w diagnozowanie problemów społecznych, określanie celów i planowanych działań

-  realizacji zadań publicznych - tj. współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi przy zaspokajaniu potrzeb społecznych,

- infrastruktury współpracy - tj.  tworzenia warunków do społecznej i obywatelskiej aktywności;

„Model”  zawiera praktyczne rozwiązania  - określa minimalne  i rekomendowane standardy współpracy z  gotowym do zastosowania  katalogiem działań.

 

Szkolenie poprowadzą: Anna Pasieka i Dorota Kobylec, ekspertki Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych – ośrodka Sieci SPLOT w Małopolsce, doświadczone w rozwijaniu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i konsultacji programów współpracy. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową, każdy z uczestników otrzyma egzemplarz publikacji Modelu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zainteresowanie udziałem należy zgłaszać na adres e-mail: anna.pasieka@bis-krakow.pl do 26 stycznia br. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.