NABÓR ZGŁOSZEŃ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH DO NAGRODY I ANTYNAGRODY W DZIEDZINIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej przypominają, że pozostał już tylko miesiąc na zgłoszenie instytucji do konkursu „Wyważanie otwartych drzwi”, w którego drugiej edycji nagrodzone zostaną najlepsze wdrożone w 2011 roku praktyki związane z udostępnianiem informacji oraz jawnością urzędów.

NABÓR ZGŁOSZEŃ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH DO NAGRODY I ANTYNAGRODY W DZIEDZINIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

W tegorocznym konkursie przyznana zostanie też nagroda internautów, którzy zagłosują na tę praktykę udostępniania inforamcji, która ich zdaniem zasługuje na szczególne uznanie i rozpowszechnienie. Tradycyjnie jury wręczy również antynagrodę piętnującą praktyki najgorsze – takie, w których dochodzi do łamania prawa.
Zgłoszenia przesyłać można również anonimowo!

Kategoria I – OTWARTE

Dotyczy sytuacji, gdy konkretne działanie otwiera szeroko drzwi urzędu. Szukamy nowatorskich inicjatyw, które czynią dostęp do informacji szybszym i łatwiejszym. Takich, które świadczą o tym, że urząd chce pokazać jak działa.

Kategoria II – ZAMKNIĘTE

Dotyczy sytuacji, gdy drzwi urzędu trzeba wyważyć, choć teoretycznie prawo zapewnia, że będą zawsze otwarte. Czekamy na zgłoszenia dotyczące sytuacji, gdy informacja jest ukrywana lub tworzone są przeszkody.

W ubiegłym roku wśród zgłoszonych dobrych praktyk znalazły się m.in.

  • otwarcie punktu informacyjnego urzędu miasta w supermarkecie (Rzeszów)
  • utworzenie internetowej wyszukiwarki grobów z miejskich cmentarzy (Gliwice)
  • transmisja obrad Rady Gminy w lokalnej telewizji (Gostyń)
  • sms-owe zapraszanie mieszkańców na zebrania wiejskie (Sołectwo Brodzica)

 Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem konkurs@informacjapubliczna.org.pl; więcej informacji uzyskać można telefonicznie pod numerem (22) 844 73 55 oraz na stronie www.informacjapubliczna.org.pl/konkurs. Termin zgłoszeń upływa 28 lutego! 

www.sllgo.pl
wwww.informacjapubliczna.org.pl