Podziel się posiłkiem

Ruszył nabór wniosków w VIII Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”.

Podziel się posiłkiem

Do programu mogą zgłaszać się szkoły, świetlice, biblioteki, domy kultury, grupy nieformalne, które chcą dożywiać dzieci oraz zadać o ich edukację. W VIII edycji Programu można wnioskować o kwotę do 6000 zł, projekty będą mogły być realizowane od 14 maja do 31 października 2012 r. Nabór wniosków trwa do 27 lutego.

Więcej informacji na stronie www.podzielsiesposilkiem.pl