Programy profilaktyczne cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców

W 2011 roku powiat chrzanowski przeznaczył 100 tys. zł na programy profilaktyczne wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi oraz raka gruczołu krokowego, a także na materiały edukacyjne Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia  Psychicznego dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego na lata 2011-2015. 

Programy profilaktyczne cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców

Na program wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi przeznaczono 81.070 zł. Przebadano 1.474 kobiety, w tym stwierdzono 139 nieprawidłowych wyników (9,3 proc. przebadanych).

- Tymczasem w 2010 roku przebadano mniej osób, a wykryto porównywalną ilość nieprawidłowych wyników – zauważa Dominika Gądek, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich Wydziału Prezydialnego w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.

Program wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego kosztował 11.700 zł. Przebadano 450 mężczyzn. Czterdziestu z nich miało nieprawidłowe wyniki (8,9 proc. przebadanych). To więcej niż w 2010 roku. Wtedy nieprawidłowości wykryto u 6,4 proc. przebadanych.

Pozostałe 7.230 zł przeznaczono na poradnik wydany w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia  Psychicznego dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego na lata 2011-2015. W ramach promocji zdrowia psychicznego wydrukowano tysiąc broszur, które trafiły głównie do szkół, placówek wychowawczych i medycznych.  

- Programy nadal cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zwiększenie wykrywalności wczesnych stadiów raka, możliwość szybkiego postawienia diagnozy i zastosowanie odpowiedniego leczenia  skutkuje większym odsetkiem wyleczeń – dodaje Dominika Gądek.


Informacja dotycząca badań profilaktycznych finansowanych ze środków powiatu chrzanowskiego