Jesteś niepełnosprawny? Pracujesz? Weź udział w szkoleniu

Biuro projektu „Rozwój zawodowy z niepełnosprawnością” zaprasza na szkolenia osoby niepełnosprawne zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem nowych oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Jesteś niepełnosprawny? Pracujesz? Weź udział w szkoleniu

Specjalności:

Pracownik ds. szkoleń z certyfikatem ECDL – 200 h

Pracownik ds. projektów unijnych – 120 h

Operator wprowadzania danych z certyfikatem ECDL – 200 h

Pracownik ds. finansowo – księgowych z językiem obcym – 240 h

Grafika komputerowa i projektowanie stron www - 160 h

 

Projekt jest skierowany do osób, które:

- posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inne równoważne,
- są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej

  (zlecenie lub dzieło) na terenie województwa małopolskiego,
- mieszkają na terenie województwa małopolskiego.

Szkolenia zawodowe są realizowane przez Business School  H.Polak,  M.Polak Sp. Jawna w ramach projektu  „Rozwój zawodowy z niepełnosprawnością”, dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia dofinansowane są w 90%. Uczestnik pokrywa jedynie 10% wkładu własnego, który zrekompensujemy zwrotem kosztów dojazdów do kwoty 500 zł / 1 uczestnika.

Ponadto zapewniamy:
- poczęstunek oraz serwis kawowy
- materiały dydaktyczne i pomocnicze
- ubezpieczenie NNW

Szkolenia zawodowe będą organizowane  w trzech miastach:

- KRAKÓW – rozpoczęcie w marcu

- TARNÓW - czerwiec

- NOWY SĄCZ - wrzesień

Do 25 lutego 2012 trwa nabór na szkolenia w Krakowie.

Kontakt :

Biuro projektu „Rozwój zawodowy z niepełnosprawnością”

al. A. Grottgera 3/26 , 30-035 Kraków

Tel.   12 34 64 364

         602 606 286

 

e-mail : krakow@business-school.pl

www.business-school.pl/rozwojzawodowy