Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Studenci Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci wysłuchają wykładu z ekonomii

4 lutego o godz. 11 odbędzie się dziewiąty w tym semestrze wykład dla studentów Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Będzie to wykład z ekonomii pt. „Jak się zarabia pieniądze?”, który wygłosi prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Studenci Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci wysłuchają wykładu z ekonomii

- Pani profesor od ponad trzydziestu lat jest zaangażowana w pracę naukową i dydaktyczną. Realizuje przy tym wiele zadań istotnie wykraczających poza obowiązki wynikające z zajmowanych stanowisk i sprawowanych funkcji. Jest rzadkim przykładem wytrawnego pedagoga i oddanego sprawom młodzieży wychowawcy, potrafiącego zaszczepić w młodzieży zapał i pasję odkrywania i zdobywania wiedzy. Jest autorką kilkunastu książek i monografii, ponad 100 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, promotorem wielu prac dyplomowych i doktorskich – mówi Jolanta Różowska z Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

Wykład będzie prowadzony formie interaktywnej (z pełnym zaangażowaniem wszystkich słuchaczy) i stanowić będzie próbę szukania odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Studenci będą zastanawiać się także nad tym co to jest pieniądz, do czego służy, w jakiej występuje formie i jakie pełni funkcje. Słuchacze dowiedzą się jak pieniądz ewoluował w czasie, w różnych kulturach. Główna część wykładu będzie skupiać się na zagadnieniu pomnażania pieniądza, a więc będzie mowa o pracy zarobkowej i o inwestowaniu.

Będzie to wykład kończący semestr zimowy na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci. Kolejny semestr rozpocznie się 3 marca wykładem znanego krakowskiego historyka i działacza społecznego prof. Piotra Franaszka z UJ. Swój przyjazd wiosną zapowiedziały także inne sławne postaci nauki polskiej takie jak prof. Franciszek Ziejka były rektor UJ, prof. Ryszard Tadeusiewicz były rektor AGH, a także prof. Marek Safjan były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, obecnie Sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W związku z rozpoczęciem nowego semestru istnieje możliwość zapisania nowych studentów. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy oraz więcej informacji na stronie: www.uniwersytetdladzieci.com.pl