Studenci Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci wysłuchają wykładu z ekonomii

4 lutego o godz. 11 odbędzie się dziewiąty w tym semestrze wykład dla studentów Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Będzie to wykład z ekonomii pt. „Jak się zarabia pieniądze?”, który wygłosi prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Studenci Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci wysłuchają wykładu z ekonomii

- Pani profesor od ponad trzydziestu lat jest zaangażowana w pracę naukową i dydaktyczną. Realizuje przy tym wiele zadań istotnie wykraczających poza obowiązki wynikające z zajmowanych stanowisk i sprawowanych funkcji. Jest rzadkim przykładem wytrawnego pedagoga i oddanego sprawom młodzieży wychowawcy, potrafiącego zaszczepić w młodzieży zapał i pasję odkrywania i zdobywania wiedzy. Jest autorką kilkunastu książek i monografii, ponad 100 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, promotorem wielu prac dyplomowych i doktorskich – mówi Jolanta Różowska z Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

Wykład będzie prowadzony formie interaktywnej (z pełnym zaangażowaniem wszystkich słuchaczy) i stanowić będzie próbę szukania odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Studenci będą zastanawiać się także nad tym co to jest pieniądz, do czego służy, w jakiej występuje formie i jakie pełni funkcje. Słuchacze dowiedzą się jak pieniądz ewoluował w czasie, w różnych kulturach. Główna część wykładu będzie skupiać się na zagadnieniu pomnażania pieniądza, a więc będzie mowa o pracy zarobkowej i o inwestowaniu.

Będzie to wykład kończący semestr zimowy na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci. Kolejny semestr rozpocznie się 3 marca wykładem znanego krakowskiego historyka i działacza społecznego prof. Piotra Franaszka z UJ. Swój przyjazd wiosną zapowiedziały także inne sławne postaci nauki polskiej takie jak prof. Franciszek Ziejka były rektor UJ, prof. Ryszard Tadeusiewicz były rektor AGH, a także prof. Marek Safjan były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, obecnie Sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W związku z rozpoczęciem nowego semestru istnieje możliwość zapisania nowych studentów. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy oraz więcej informacji na stronie: www.uniwersytetdladzieci.com.pl