Licealiści debatowali w starostwie

Młodzież zastanawiała się, czy jest skazana na zawodową klęskę. Debatę wygrała reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie.

Licealiści debatowali w starostwie

Debata oxfordzka weszła już na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Co roku grupa czterech osób z I i II Liceum Ogólnokształcącego przez kilka miesięcy przygotowuje się do niej drążąc na wszystkie sposoby zadany temat. Najważniejszy jest wszakże wybór tematu – tak aby rozmowa toczyła się wokół spraw ważnych społecznie i co najważniejsze interesujących młodzież.

 W tym roku debatowano na temat: „Jesteśmy pokoleniem skazanym na zawodową klęskę”,. W roku ubiegłym zastanawiano się czy prezydent Polski powinien być wybierany w wyborach powszechnych. Poruszono również problem wyjazdów za granicę w celach zarobkowych („Zostać czy wyjechać – dylematy młodzieży polskiej w obliczu emigracji”.)

O tym czy dana grupa opowiada się „za” czy „przeciw” tezie decyduje przypadek. Opiekunowie grup spotykają się kilka miesięcy przed debatą i w drodze losowania okazuje się kto wystąpi w której z ról. Trudność debatujących polega na tym, że często przyjmują stanowisko, z którym absolutnie się nie zgadzają – niemniej muszą tak przygotować swoje wystąpienia, aby w ciągu trzech minut przekonać słuchaczy do swoich racji. O zwycięstwie decyduje publiczność w drodze głosowania, która pouczona zostaje, że oddaje głos nie za tezą lecz za mówcami, którzy najlepiej argumentowali swoje racje.

Od dwóch lat fundatorem głównej nagrody w debacie – wyjazdu studyjnego do Brukseli - jest biuro poselskie europosłanki Róży Thun.