Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Jubileusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie

Obchody Jubileuszu 5-lecia powstania UTW w Chrzanowie rozpoczęły się 2 czerwca 2012r. o godzinie 8.30 uroczystą mszą w Kościele pw. św. Mikołaja w Chrzanowie, na której zgromadzili się licznie studenci-seniorzy.

Jubileusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie

Ks. Proboszcz Roman Sławeński powitał serdecznie wszystkich zebranych wraz z Panią Prezes – Lucyną Kozub-Jentys. Wygłosił interesujące kazanie, którego istotą był problem nieustannego poszukiwania przez człowieka odpowiedzi na pytania dotyczące prawdy i wolności. Stawianie pytań, szukanie odpowiedzi to są wyzwania także dla studentów UTW – skłaniające ich tym samym do aktywności duchowej i intelektualnej. Na koniec nabożeństwa ksiądz proboszcz stwierdził, że UTW to dobre miejsce dla seniorów i złożył wszystkim zgromadzonym najlepsze życzenia zdrowia i wytrwałości w zgłębianiu wiedzy.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali bankietowej Sokoła. Na początku wystąpił chór pod kierunkiem Ireny Hydel, który odśpiewał hymn UTW oraz wiązankę radosnych pieśni ludowych pt. „Krakowiaczek i owczareczka".

Następnie Pani Prezes przywitała serdecznie zebranych gości, wśród których znaleźli się:

Tadeusz Arkit – poseł na Sejm RP,Adam Potocki – starosta chrzanowski,Ryszard Kosowski – burmistrz Chrzanowa,Jacek Latko – burmistrz Libiąża,Małgorzata Bigaj – dyrektor PCKU,Zbigniew Mazur – dyrektor muzeum,Jan Smółka – dyrektor MOKSiR,Kinga Rozmus – wicedyrektor MBP,Ewa Potocka – dyrektor szpitala,Alicja Molenda – wydawca gazety „Przełom",Małgorzata Dziuba – dyrektor SP1,Artur Linczowski – radny powiatu,delegacje zaprzyjaźnionych UTW z Oświęcimia i Jaworzna.

Gorące słowa powitania Pani Prezes skierowała przede wszystkim do wszystkich słuchaczy,a w szczególności do tzw. „wiecznych studentów", czyli 5-latków, którzy wiernie studiują już 5 lat, mimo że obowiązkowy cykl studiów obejmuje 2 lata.

Po serdecznych powitaniach Pani Prezes oświadczyła, że nie będzie żadnych sprawozdań ani podsumowań dotyczących 5-letniej działalności UTW, tylko krótka informacja.

No i zamiast suchych faktów i liczb zaczęła się piękna opowieść o realizacji idei UTW, o trudnych początkach, o wielkim zaangażowaniu, determinacji i zapale ludzi zaangażowanych w pracę nad powstaniem uniwersytetu. Tworzenie UTW stało się wielkim wyzwaniem dla organizatorów. Najtrudniejsze były pierwsze lata, gdy UTW nie miał swojej siedziby i gościł w salach wykładowych MOKSiR-u oraz salach lekcyjnych PG1, I LO, II LO i SP1.

Obecnie UTW korzysta z luksusowej bazy PCKU, gdzie w pięknej auli odbywają się cotygodniowe wykłady a w dobrze wyposażonych salach różnorodne zajęcia.

Honorowy patronat nad UTW pełni Uniwersytet Pedagogiczny z Krakowa. Przedstawiciele tej uczelni wchodzą w skład Rady Programowo-Naukowej, a z pośród nich prof. dr hab. Roman Malarz,

Prof. zw. Dr hab. Mirosław Szymański, prof. dr hab. Bożena Muchacka oraz prof. UP dr hab. Zofia Szarota przyczyniają się do rozsławienia naszego uniwersytetu poprzez obecność na kolejnych inauguracjach roku akademickiego, opracowania naukowe o naszej uczelni i pozytywne oceny jej pracy: „UTW w Chrzanowie to najlepiej działający Uniwersytet Trzeciego Wieku w Małopolsce" (opinia prof. R. Malarza).

Pani Prezes serdecznie podziękowała kadrze naukowej UP za merytoryczną pomoc naukową. Następnie przypomniała pokrótce ofertę programową, którą UTW realizuje od 5 lat: wykłady tematyczne (od 3 roku istnienia) wygłaszane przez wybitnych specjalistów różnorodnych dziedzin nauki, kultury i sztuki,lektoraty (język angielski, niemiecki, włoski, rosyjski, epizodycznie francuski),zajęcia komputerowe prowadzone z powodzeniem, skoro „seniorzy nie boją się już myszy" i przygotowują prezentacje, które przedstawiają ogółowi naszych studentów, ale także jak Pani Janina Łyko na konferencji naukowej UP w Krakowie,zajęcia artystyczne, które wydobywają i rozwijają talenty skrywane przez lata. Okazuje się,że wśród studentów są mistrzowie sztuki teatralnej, muzycznej, literackiej, plastycznej i tanecznej,wyjazdy kulturalne – w ciągu kilkuletniej działalności odwiedziliśmy różne instytucje kultury, gdzie mieliśmy możność obcować z tzw. kulturą wysoką (koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy muzealne, spotkania z ludźmi kultury). Organizatorem tych spotkań była Urszula Liszka.

UTW dorobił się już tradycji – mówiła Pani Prezes – oto od 3 lat pojawiły się cykliczne imprezy, które cieszą się powodzeniem, są to:

Wiosna Artystyczna – dająca możliwości prezentacji w różnych dziedzinach sztuki, Rajd Rodzinny – przynoszący wiele pożytków zdrowotnych i integracyjnych, wypoczynek zimowy – wczasy oczyszczające w Ślemieniu,wypoczynek letni – warsztaty artystyczne w Krościenku.

Warto również wspomnieć o współpracy z Fundacją Krok Naprzód, która zaowocowała realizacją 2 projektów „Młodzi duchem" i „Seniorzy górą" przy współpracy z I LO i dyrektor Bożeną Biercą. Efektem tej współpracy była aktywizacja seniorów i międzypokoleniowa integracja.

W 2009r. UTW przystąpił do międzynarodowego projektu „Uczenie się przez całe życie". Efektem jest powstanie portalu społecznościowego Connect In Laterlife. W projekt zaangażowali się wolontariusze z naszego uniwersytetu: Zbigniew Durczok, Ewelina Langer i Aleksandra Kawala.

Pani Prezes podkreśliła, że z inicjatywy członków Stowarzyszenia powstał:

Klub spacerowiczów „Kijanki", preferujący nordic wal king, prowadzony przez Urszulę Liszkę,Klub Fitness „Gracja", nad którym czuwa Urszula Kupcza.

Wspomniała również, że wszystkie działania UTW są odnotowywane na bieżąco przez dwie fotografki – Barbarę Latkowską i Janinę Łyko, ujmowane przez kamerzystę Romualda Sitka oraz dokładnie opisywane przez kronikarza Wiesławę Molik-Bąk.

Pani Prezes podziękowała z całego serca wszystkim „pozytywnie szalonym" za pracę na rzecz UTW.

Następnie zaprosiła gości do zabrania głosu. I tak w kolejności głos zabrali i powiedzieli:

Tadeusz Arkit: „Wyrazy podziwu dla talentu Pani Prezes i jej aktywności na rzecz innych",Adam Potocki, wręczając ryngraf gratulacyjny: „UTW to sukces lidera – Prezesa Zarządu, czyli Pani Lucyny Kozub-Jentys, która urzeczywistniła swoje marzenie – UTW - jako sposób na życie dla ludzi po okresie aktywności zawodowej",Ryszard Kosowski: „Wyrazy uznania w kształtowaniu seniora europejskiego – płyniecie jak piękny żaglowiec, na którym kapitan, sternik i załoga są bardzo dobrze przygotowani. Jesteście wspaniali",Jacek Latko: „Czuję w was ogromną, pozytywną energię",Jan Smółka: „Gorące wyrazy uznania dla pasji, która tworzy nową jakość",Zbigniew Mazur: „Wpisaliście się w zapotrzebowanie społeczne dla osób, które zakończyły karierę zawodową",Artur Linczowski: „Dziękuje osobiście Pani Dyrektor Lucynie za mobilizację mnie do nauki i upowszechnianie wiedzy wśród innych",Kinga Rozmus, wręczając Jubileuszową Księgę, w której zgromadzone zostały wszystkie wycinki prasowe dotyczące działalności UTW: „Jesteśmy pełni uznania dla Pani Prezes",Małgorzata Dziuba: „UTW to początek nowych możliwości, ruch dla ciała i umysłu, pozytywne zakręcenie".

I dalej, od delegacji UTW w Oświęcimiu, Jaworznie, studentów płynęły gratulacje, piękne słowa pełne podziwu dla wielości i skuteczności działań UTW. Pani Prezes, dziękując za wspaniałe słowa, gratulacje, a przede wszystkim za okazaną pomoc w realizacji działań uczelni, uhonorowała wszystkich przyjaciół UTW talarami mądrości, jednocześnie wręczając im okolicznościowy Biuletyn NASZ UNIWERSYTET, który powstał przy współpracy z wydawcą „Przełomu" Panią Alicją Molendą. Ponadto wręczyła dyrektorowi Janowi Smółce dyplom „MOKSiR – Miejsce Przyjazne Seniorom".

Pani Prezes – Lucyna Kozub-Jentys powiedziała, że dzięki społecznej pracy pasjonatów, współzałożycieli UTW kierowanie pracą Stowarzyszenia daje jej wielką satysfakcję, a radość szczególną przynosi jej blisko 50 wiecznych studentów, którzy trwają przy jej boku przez 5 lat i nie opuszczają UTW. Ich to właśnie uhonorowała dyplomem oraz odznaką 5-latka. W imieniu 5-latków przemówiła Alicja Woźniak, deklarując wieczne studiowanie. Z kolei Pani Prezes przedstawiła laureatów konkursów jubileuszowych:

„Moje życie na uniwersytecie": Janina Łyko – prezentacja multimedialna, Maria Rejdych – proza,„Limeryki i lepieje": Alicja Szczupider, Elżbieta Klatka, Janina Łyko, Kazimiera Zastawnik, Wiesława Molik-Bąk, Urszula Liszka i Urszula Kupcza

Nagrody ufundował i wręczył Pan starosta Adam Potocki w towarzystwie burmistrza Ryszarda Kosowskiego.

Po czym przedstawieni zostali ,wybrani przez słuchaczy, Miss UTW – Maria Hudzik i Mister UTW – Romuald Sitek. W nagrodę otrzymali bon na zajęcia darmowe w roku akademickim 2012/2013.

Zaprezentowane zostały również osobowości uniwersytetu, tj. Alina Szczupider – poetka , otrzymała tytuł „Osobowość Pięciolecia", Zbigniew Klatka – człowiek orkiestra, reżyser teatru UTW oraz Irena Hydel- dyrygent chóru UTW.

Artyści zrewanżowali się barwnym żartem pt. „My jesteśmy 5-latki". Śpiewem i inscenizacją rozbawili publiczność do łez.

Na koniec Zbigniew Klatka wyszedł z puzonem, na którym próbował zagrać, ale mu się nie udało, więc zapowiedział niespodziankę, którą okazał się koncert Kwartetu Puzonowego „Trombonastic". Czterech puzonistów w osobach: Tomasz Gajewski, Dawid Mżyk, Bartłomiej Witek oraz dr hab. Zdzisław Stolarczyk zagrało koncertowo zarówno utwory z repertuaru Haydn'a „Stworzenie świata" jak i suitę „007 James Bond" czy „Yesterday" i „Let it Be" The Beatels.

Koncertujący muzycy występowali wielokrotnie zagranicą, a kierownik zespołu stwierdził, że są uznanymi artystami. Przyjechali do nas umilić nam piękny dzień jubileuszu, jednocześnie zdradził, że jest to również jego święto, gdyż świeżo uzyskał stopień naukowy i stał się doktorem habilitowanym. Koncert zakończył się dziarskim marszem, publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami. Pani Prezes podziękowała artystom, ujawniając, że niespodziankę ufundował studentom UTW Pan starosta Adam Potocki. Po czym zaprosiła wszystkich na poczęstunek.

Jubileuszowa uroczystość przyniosła wszystkim uczestnikom wielką satysfakcję. Uświadomiła w jak wielu ciekawych przedsięwzięciach uczestniczyliśmy, które wzbogaciły nas intelektualnie, dostarczyły wielu wrażeń, uczuć oraz niezapomnianych przeżyć.

Tekst opracowała Pani  Wiesława Molik – Bąk

Kronikarz UTW