Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Konkurs Plastyczny „Czarownice są wśród nas”

Rywalizacje artystyczne, są doskonałym pomysłem na integrację profesjonalnych i nieprofesjonalnych dorosłych twórców jak również dzieci, młodzieży szkolnej, oraz a może przede wszystkim rodziców i opiekunów młodych twórców. Każda rywalizacja twórcza motywuje do pracy, myślenia i rozwoju warsztatowego.Temu służy konkurs ogłoszony przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach.

Konkurs Plastyczny „Czarownice są wśród nas”

Tematem konkursu są PRZESTRZENNY WIZERUNEK WIEDŹMY lub CZAROWNICY wykonany z wszelkich dostępnych materiałów stosowanych w sztuce (gips, glina, drut, tkanina, drewno itp.)

Tematyka prac może być także potraktowana bardziej subiektywnie, dotyczyć osobistych skojarzeń i refleksji wywołanych hasłem „Czarownice są wśród nas"

Konkurs kierowany jest do nieprofesjonalnych twórców

 

Warunki konkursu:

1.Ilość prac przypadających na jednego uczestnika: max 2

2.Wielkość prac nie mniejsza niż 50 cm

3.Praca stojąca.

4.Praca musi być opatrzona: imieniem, nazwiskiem, wiekiem autora, nazwą

przedszkola, szkoły lub adresem zamieszkania.

5.Prace zbiorowe nie będą oceniane

6.Prace nie będą zwracane

7.Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji

nagrodzonych prac.

8.Prace oceni Jury powołane przez organizatora. Decyzja Jury jest

ostateczna i nieodwołalna.

 

Cel konkursu:

1.Prezentacja i popularyzacja przestrzennej formy plastycznej

2.Poszukiwanie nowych, ciekawych pomysłów i technik plastycznych

3.Pobudzanie i rozwijania inwencji twórczej

Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę: samodzielność, staranność, pomysłowość, ogólne wrażenie estetyczne

Kategorie wiekowe:Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

7 – 10 lat11 – 13 lat14 – 17 latdorośli

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas VIII Zlotu Wiedźm i Czarownic na Zamku Lipowieckim dnia 02 września 2012r.

Termin nadsyłania prac: 15 lipca 2012r. r.

 

Adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach

Ul. Krakowska 47, 32-551 Babice

Tel./fax 032 6134 094

e-mail: gokis@babice.p

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!