Dzień Dziecka – wędkowanie na stawach w Kroczymiechu

Informacja o przebiegu zawodów wędkarskich spławikowych z okazji Dnia Dziecka zorganizowanych przez Koło PZW nr 11 Fablok pod patronatem Starosty Chrzanowskiego.

Dzień Dziecka – wędkowanie na stawach w Kroczymiechu

fot. Marek Oratowski


Zawody odbyły się w dniu 2012.06.10 w godzinach od 8:00 do 11:00 na stawach własnych Koła PZW nr 11 Fablok w Kompleksie Leśnym „Kroczymiech" w Chrzanowie. Uczestniczyło w nich czternaścioro dzieci, w tym sześć dziewczynek i ośmiu chłopców, w przedziale wiekowym od ośmiu do dwunastu lat. Wraz z opiekunami w imprezie uczestniczyło około 40 osób.

Nagrody rzeczowe, dyplomy i pakiety promocyjne Starostwa dla uczestników zawodów zostały ufundowane przez Starostę Chrzanowskiego przy dużym wkładzie organizacyjnym pracowników Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych.

Zarząd Koła PZW nr 11 Fablok był fundatorem słodyczy i ciepłego posiłku ( kiełbasek z grilla).

Każdy z zawodników wylosował numer stanowiska i po odgwizdaniu przez sędziego rozpoczęcia zawodów przystąpił do wędkowania. Wszyscy zawodnicy mieli owocny połów.

Każde dziecko zostało obdarowane nagrodą rzeczową i słodyczami.

Impreza przebiegła w wesołej atmosferze przy pięknej, słonecznej pogodzie i efektywnym wędkowaniu.

Zawodnicy wraz z opiekunami wzmocnili siły kiełbaskami z grilla serwowanymi przez członków Zarządu Koła PZW nr 11 Fablok.

Wszystkie dzieci i opiekunowie byli bardzo usatysfakcjonowani imprezą i wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach na przyszły rok.

 

opracowano: Zarząd Koła PZW nr 11 Fablok - Sekretarz Aleksander Krzyżanowski


Serdecznie dziękujemy za udostępnienie zdjęć Panu Markowi Oratowskiemu, dziennikarzowi Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom".