Członkowie organizacji pozarządowych spotkają się na I Powiatowym Forum

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom trzeciego sektora Starostwo Powiatowe w Chrzanowie zaprasza na I POWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, które odbędzie się  26 czerwca w sali audiowizualnej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie przy ul. Focha 3 w Chrzanowie w godzinach 14:00 -18:00.

Członkowie organizacji pozarządowych spotkają się na I Powiatowym Forum

Spotkanie jest nie tylko okazją do prezentacji osiągnięć wybranych organizacji z powiatu chrzanowskiego, ale również znakomitą sposobnością do lepszego poznania, nawiązania współpracy, wymiany poglądów i propozycji między jego uczestnikami. 

Po raz pierwszy również swoje sprawozdanie z działalności przedstawi Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie, której kadencja dobiega końca w 2012 roku.

Warsztaty „A może wspólny projekt? Czyli o plusach i minusach współpracy” poprowadzi Dorota Kobylec z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie.

Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu do dnia 25 czerwca mailowo na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl bądź telefonicznie - tel. 32/ 625 79 46.

Szczegółowych informacji na temat spotkania udziela Julita Kośka – tel. 32/ 625 79 46.

 

 Zapoznaj się z programem spotkania