Przedstawiciele III sektora na I Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych

„I Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych" już za nami.

Przedstawiciele III sektora na I Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych

Zaproszonych uczestników powitał Starosta Chrzanowski Adam Potocki. Dziękując za przybycie oraz zainteresowanie, podkreślił otwartość samorządu powiatowego na tematykę ważną dla rozwijania, integrowania oraz promowania środowiska trzeciego sektora. W spotkaniu udział wzięło 46 organizacji pozarządowych z terenu powiatu chrzanowskiego, przedstawiciele samorządów gminnych oraz samorządu powiatowego, a także policji i straży.

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, Stowarzyszenie „Przyjaźni Miastu", Polska Fundacja Rehabilitacyjna to organizacje, które zaprezentowały swoją działalność w postaci prezentacji multimedialnych. Uczestnicy obejrzeli również poruszający film o działalności Fundacji im. Brata Alberta.

Jak zawsze obecna z nami Pani Dorota Kobylec z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa poprowadziła warsztaty pn. „A może wspólny projekt? Plusy i minusy współpracy." Efektem końcowym warsztatów było wypracowanie czterech zarysów wspólnych projektów, które mogą zostać sfinansowane w ramach dostępnych opcji finansowania takich, jak np. inicjatywa lokalna, oferta własna lub wspólna organizacji.

Dodatkowym punktem było sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie, które przedstawił jej przewodniczący Pan Leszek Kowalski. Kadencja Rady dobiega końca w połowie 2013 roku.

Organizacja Forum jest odpowiedzią na zgłaszane wielokrotnie oczekiwania i potrzeby organizacji związane z integracją tego środowiska, a także wzmocnienia dialogu z samorządem lokalnym.

Forum ma szansę stać się wydarzeniem cyklicznym, służącym współpracy, będącym wydarzeniem, podczas którego podejmowana będzie dyskusja nad ważnymi dla środowiska pozarządowego inicjatywami i problemami.

Liczny udział organizacji pozarządowych w Forum pokazał, ze wzrasta świadomość oraz zaangażowanie w budowanie wzajemnych relacji. Forum pokazało również, jak duża jest rola podmiotów realizujących działania ze strefy pożytku publicznego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, jaki potencjał tkwi w stowarzyszeniach i jak wiele mogą one ze swego doświadczenia przekazać innym.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie i zapraszamy do dalszej współpracy.