Zaproszenie na tutoring prawny

Tutoring prawny to, rodzaj opieki prawnej nad organizacją pozarządową, który daje możliwość nie tylko rozwiązywania bieżących problemów organizacji, lecz również uzyskania przez jej członków umiejętności prawnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania NGO. Nacisk położony jest tu przede wszystkim na wymiar edukacyjny i służy usamodzielnianiu się organizacji.

Zaproszenie na tutoring prawny

Najważniejszym, formalnym kryterium uczestnictwa w projekcie będzie data rejestracji organizacji - po 1 stycznia 2011.

Liczba miejsc: 5 organizacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

15 czerwca - 2 lipca 2012

Link do formularze rekrutacyjnego:

https://docs.google.com/a/fimo.org.pl/spreadsheet/viewform?pli=1 formkey=dHVTRHlhOGVzeHVIVi1ZSV9DaWtFRUE6MQ#gid=0

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Bliższych informacji na temat projektu udziela Pani Anna Oborska, koordynatorka projektu NGO 2.0 i PRAWO,  tel. +48 506 898 804, mail: anna.oborska@fimo.org.pl